BUMBARI PRED IZUMIRANJEM

Bumbari, jedni od najvažnijih oprašivača u prirodi, trenutno su ugroženi jer njihov broj drastično pada.

 

Prema podacima novog istraživanja, bumbari se mnogo ređe sreću nego ranije, a u Severnoj Americi se dvostruko ređe viđaju u svim područjima u odnosu na 1974. godinu.

bumbari

Ovi insekti su specijalizovani za raznošenje poleni i oplodnju mnogih vrsta biljaka, među kojima su i poljoprivredna dobra, kao što su paradajz, borovnice i tikvice, piše National Geographic.

Nekoliko nekada čestih vrsta bumbara nestalo je iz mnogih područja u kojima su mogli da budu viđeni, pa su postali lokalno istrebljeni na ovim mestima.

Ko je krivac?

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Science, istraživači su koristili složeni proces kako bi utvrdili jesu li za opadanje broja bumbara krive klimatske promene.

Naučnici su utvrdili da u područjima koja su postala toplija u poslednjih nekoliko godina ili u kojima su zabeležene ekstremne promene temperature, ređe možemo da vidimo bumbare. U Evropi je njihov broj pao za 17 posto u odnosu na početak 20. veka.

Prema pristupu ovih naučnika, „klimatski haos“ je glavni krivac za opadanje broja bumbara.

„Ovaj pad povezan je s time što su vrste bile primorane da trpe temperature s kojima se ranije nisu susrele“, kaže vodeći naučnik studije Piter Soroje, student postdiplomskih studija sa Univerziteta u Otavi i ističe da nestanak bumbara u određenom području znači da su se ili preselili ili izumrli.

Odavno je poznato da bumbarima više odgovara hladnije vreme jer imaju sposobnost da proizvedu toplinu tokom letenja, zbog čega su često jedan od prvih insekata koji vidimo u proleće.

Poslednjih pet godina bile su najtoplije zabeležene u zadnjih 14 decenija. Zbog toga je moglo da dođe do pregrejavanja ovih insekata, što su laboratorijski eksperimenti ustanovili da se može dogoditi ili je na bumbare sve to indirektno uticalo kroz vegetaciju i cveće, zbog čega su dovedeni do izgladnelosti.

Bumbari u većini slučajeva žive godinu dana, a njihove matice zimu najčešće provode u razbacanom lišću ili u zemlji gde su takođe izložene temperaturnim promenama i pojavama kao što su neočekivano rano topljenje leda i njegovo ponovno formiranje.

To što je broj bumbara opao ozbiljan je problem za životnu sredinu jer su njihove sposobnosti oprašivanja potrebne mnogim biljkama.

Ekonomski problem

Osim toga, tu je i ekonomski problem – prema nekim procenama, pčele doprinose s više od 15 milijardi dolara ekonomiji SAD oprašujući poljoprivredna dobra, prenosi Index.hr.

Klimatske promene nisu jedini faktor koji je uticao na smanjenje broja bumbara. Njih ugrožavaju i neonikotinoidi, pesticidi koji su veoma otrovni za sve vrste pčela, kao i uništavanje staništa pretvaranjem određenih divljih područja u obradive površine, širenje patogena i oslobađanje pčela koje nisu s tih prostora, a koje se donose u određena područja radi oprašivanja.

Kako studija ukazuje na to da ekstremne temperature ugrožavaju bumbare, izgradnjom parkova i sađenjem stabala, u čijim krošnjama bi se mogli sakriti od topline, mali je korak, ali bi bio od pomoći. Osim toga, privatni vrtovi s cvećem koje sami ljudi uzgajaju, za njih su raj ako se ne koriste pesticidi kao što su neonikotinoidi.