IZMEĐU DVA TREPTAJA

između dva treptaja

Kao slika u oku
Smaragdno zelena
Krivuda staza

Golica stopala
Nejasan šum
Između dva treptaja

Vrtlog u šupljini kamena
Mahovina plišana
Bršljan kao pletenice

Boje purpura i kakaa
Odozdo na gore
Sa istoka na zapad i nazad

Rogljasti i nepravilni
Izdanci stena
Razliveni kroz

Ovozemaljski život
Sunčev sjaj
Razasut

U neizbežnom
Zagrljaju sa senkom
Trošan

Dar prirode
Bez kompasa
Liči na mene

OBASJAĆU SUNCE

Poletela
Toliko visoko
… Ako glavom u oblake udarim
I zaboli,
Obući ću iz inata crvenu haljinu
… I zašuštati svilom
Kao da je ceo svet moj!!!

… Ljubavni sok koga se napih
Nebeska blagodet je,
Ja gorim od ljubavi
Imam je toliko da njome…
Obasjaću sunce!!!

Obasjaću sunce
Ako glavom u oblake udarim!