KRUNISANJE SRPSKOG CARA DUŠANA

Proglasio se carem oko Božića 1345. u gradu Seru, dok je svečano krunisanje cara Dušana obavljeno na Vaskrs naredne godine u tvrđavi Kale u Skoplju.

 

Uvidevši da je Vizantijsko carstvo oslabilo, Dušan odlučuje da na ruševinama Vizantije podigne imperiju jednog mladog naroda punog snage. Dakle, kako je proteklo krunisanje cara Dušana?

krunisanje cara dušana

Nakon svih osvajanja Stefan Dušan je odlučio da se proglasi za cara. Sklopio je dogovor sa Svetom gorom, koja je vizantijskog cara oduvek smatrala za svog jedinog i legitimnog vladara.

Svetogorski Protat je odlučio da se Dušanovo ime spominje u svim molitvama posle imena vizantijskog cara. Zauzvrat, ovaj se obavezao da će poštovati autonomiju Svete gore.

Kralj Stefan Dušan se proglasio za cara oko Božića (25. decembra 1345) u gradu Seru.

Prema ustaljenim običajima carigradski patrijarh je krunisao careve na Istoku, a papa careve na Zapadu. Pošto se nije mogao nadati da će ga iko od ove dvojice krunisati, srpska arhiepiskopija je uzdignuta na rang patrijaršije.

Stefan Dušan je krunisan za cara Srba i Romeja na Vaskrs (16. aprila 1346.) u tvrđavi Kale u Skoplju. Krunisanje su obavili srpski patrijarh Joanikije II i trnovski patrijarh Simeon.

Obrazloženje za ovaj postupak car Dušan je našao u učenju hrišćanske crkve. Skoro sve što je nekada Gospod darovao prvom hrišćanskom caru, Konstantinu Velikom, prešlo je u Dušanove ruke.

Misli se na zemlje i velike gradove „grčkog carstva“.

Dušanova titula sada je glasila: „Stefan u Hristu Bogu blagoverni car svim Srbima i Grcima, i stranama bugarskim, i celome Zapadu, Pomorju, Frugiji i Arbanasima“.

Krunisanje cara Dušana inspirisalo je i češkog slikara Alfonsa Muhu koji je dao isti naziv slici koju je uradio (vidi gore).

Muha je bio veliki panslavista, pa je želeo da svakoj slovenskoj zajednici posveti po jednu temu i sliku, u čast zajedničkih korena. Čvrsto je verovao i nadao se budućoj zajedničkoj budućnosti svih Slovena. Tako ova slika predstavlja prizor iz srpske istorije. O izradi ovakve serije Muha je maštao od detinjstva i na kraju je uspeo da je ostvari.

Izvor: FB stranica „Srpska istorija“/Bašta Balkana