NADZEMLJE I NJEGOVA VLAST

Svako, pa i najnečistije mesto na zemlji je oaza čistote u poređenju sa nečistoćom nadzemnog carstva. Nadzemlje je carstvo đavola.

 

Sveštenomučenik Danil Sisojev pisao je o tome šta je nadzemlje, a to je, kako on tvrdi, mesto kojim vlada đavo, što potvrđuje i Biblija.

nadzemlje

Iznad zemlje se nalazi carstvo đavola. Iznad zemlje se nalazi oblast duhovna podnebeskih, to je mesto gde vlada đavo.

O tome jasno govori Sveto Pismo. Ona se tako i naziva: „duh zlobe u podnebesju“ (Ef. 6:12).

Po Božijoj zamisli, Zemlja je srce sveta.

Lucifer (Danica) je bio prvi od anđela. Zato je najvišem od anđela bilo povereno da vlada nad srcem materijalne Vaseljene.

Upravo je sa tim povezana činjenica da kada se pobunjeni heruvim pokrenuo protiv Boga i, kada ga je u toj pobuni podržao čovek, on je uspeo da stvori u podnebesju svoje sopstveno mračno carstvo – nadzemlje.

Mračno je u smislu da kao da je tama, pošto tamo nema Božije svetlosti.

Svako, i najnečistije, mesto na zemlji je oaza čistote u poređenju sa nečistoćom nadzemnog carstva.

To mesto se često onima koji ga sagledaju čini ispunjenim lažnom svetlošću, jer se kako govori Apostol Pavle, „sam satana pretvara u anđela svjetlosti.“ (2 Kor. 11:12).

Takođe on može da se javlja ljudima i u drugim oblicima, ali sve je to lažno, promenljivo, kao maska koju on stavlja. I on se svetli nekom sopstvenom svetlošću – đavolskom.

Eto tu svetlost vide okultisti, čarobnjaci, magovi.

I oni veoma jasno nazivaju to mesto gde živi đavo. Mesto se naziva astral, od reči „astrum“, tj. zvezda. To i jeste ponebesje.

Još se to mesto naziva i kosmos. Imamo u vidu ne materijalni kosmos, jer je kosmos potčinjen Tvorcu, već onaj ukupni broj ljudi i anđela koji žive po zakonima zla. I eto nad njima vlada đavo.

Zato kada pominju kosmički razum – govore o satani.

Ako vam predlažu da stupite u kontakt sa kosmičkim razumom, morate da shvatite da vam se predlaže da se lično povežete sa Luciferom, a nikako sa Bogom.

Nebesa su potčinjena Bogu sve do sada, ona su naseljena blaženim duhovima.