RASPRODAJA GLADI

rasprodaja gladi

Digla se sirotinja
sa poda nataloženih godina,
kreveta učmalih sredina,
kuhinjskih zabagrelih krpa
natopljenih crnim danima,
posebno budnim noćima,
zrncima prašine probada grudi.

Putevi su pusti očaji,
strahovi, upalim očima bulje.
Lice je neizvesnosti bede.

Na rasprodaji bola, cene rastu.
Ljudima, praznim koferima, dronjavim kaputima,
brkljavim rukavima što markice nemaštine broje,
počasni krug gladi
neka, ne treba niko da plati.