ГРАНИЦИ

граници

Бришеме граници
меѓу пријателски земји,
а со игла и конец
ги поврзуваме сите градови и села.
Дожд ме стига во Галичник
чадорот го наоѓам во Цетиње.
Мириса на море и туѓа земја
улицата ги прегрнува шарените фасади.
Сонцето се огледува во водите на Јадранот
и се забива во палмите.
Ги поништуваме границите,
а тие ги паметат пасошите и она што сме.

GRANICE

Brišemo granice
između prijateljskih zemalja,
i sa iglom i koncem
povezujemo sve gradove i sela.
Kiša me stigla u Galičniku
kišobran nalazim na Cetinju.
Miriše na more i stranu zemlju
ulica obuhvata šarene fasade.
Sunce se ogleda u vodama Jadrana
i zabija se u palme.
Poništavamo granice,
a oni se sećaju naših pasoša i ko smo mi.

ПАРАДА НА ЧАДОРИ

Немој да ме будиш рано
макар капутот петгодишен
во орманот да чека
дури и ако цветот пред вратата
си го отвора лицето
за повеќе од пет секунди.
Немој да ме будиш рано
надвор цетињски дожд
се лее
црниот чадор
те покрива целосно
црвениот со точки
ти ја открива само душата.
Немој да ме будиш рано
среде оваа парада на чадори
и бесплатна пролетна убавина.

PARADA KIŠOBRANA

Ne budi me rano
čak i ako petogodišnji kaput
čeka u ormaru
čak i ako cvet ispred vrata
otvara svoje lice
duže od pet sekundi.
Ne budi me rano
kiša pada
u Cetinju
crni kišobran
potpuno te pokriva
crven sa tačkicama
otkriva samo tvoju dušu.
Ne budi me rano
usred ove parade kišobrana
i besplatnu lepotu proleća.

***************************************

Sanja Atanasovska je makedonska novinarka i autorka. Rođena je 21. decembra 1985. u Kumanovu. Do sada je objavila pesničke zbirke „Pismoto na desette prsti“ u 2015. godini koja je osvojila nagradu Lesnovski Zvona, „Tapija od životot“, elektronska knjiga objavljena 2017. na Fondaciju Makedonika i „Staklena gradina“, objavljena je 2017. godine i dobila je nagradu Karamanov. „Staklena gradina“ takođe ima audio verziju za slepe. Godine 2019. Atanasovska bila je na književnoj rezidenciji na Cetinju, u Crnoj Gori, nakon čega je objavila četvrtu knjigu poezije „Šafrane moj“ koju je objavila izdavačka kuća Slovo ljubve – bukvi buks iz Skoplja.