OBNOVLJENA DŽOSEROVA PIRAMIDA

Posle 14 godina restauracije, stepenasta Džoserova piramida u Gizi predstavljena je svetu u novom ruhu. Dizajn gradnje ove piramide bio je polazna osnova za gradnju ostalih piramida u Gizi.

 

Stepenasta Džoserova piramida u Sakari sagrađena je pre oko 4.700 godina, za vreme Treće dinastije faraona. Ova piramida je takođe najstariji kameni spomenik u istoriji.

džoserova piramida

Radovi na njenoj obnovi počeli su pre gotovo 15 godina, ali su prekidani tokom proteklih godina zbog nemira i ustanka koji je usledio protiv bivšeg predsednika Hosnija Mubaraka. Restauracija je koštala 6,66 miliona američkih dolara.

Dizajn ove piramide odredio je stil gradnje ostalih velikih piramida u Gizi.

Stepenasta piramida je grobnica faraona Džosera u nekropoli Sakari, severozapadno od Memfisa. Izgradio ju je Imotep, kraljev vezir, sveštenik i prvi poznati arhitekta i umetnik u istoriji.

Ova egipatska piramida se sastoji od šest mastaba različite veličine sagrađenih jedna na drugoj što ukazuje da su bile očite revizije originalnog projekta. Nekad je stajala na visini od 62 metra i bila prekrivena poliranim belim krečnjakom.

Piramida je stepenasta, jer je prema egipatskoj religiji faraonova duša morala da se popne na nebo kako bi se sjedinila s bogom Raom.

Pogrebna odaja napravljena je od granita. Telo je ukradeno, a grobnica je opljačkana.