MOLITVENE REČI U BORBI SA EPIDEMIJOM

Molitva rumunskog patrijarha Danila usmerena je za izbavljenje svakog vernika i spas njegovih najmilijih u borbi protiv koronavirusa.

 

Rumunski patrijarh Danilo uputio je molitvu svim eparhijama Rumunske patrijaršije “za izbavljenje od epidemije virusa korona”.

molitva rumunskog patrijarha

Srpska pravoslavna crkva (SPC) objavila je na svom sajtu molitvu rumunskog patrijarha Danila namenjenu borbi protiv virusa korona.

Kako se navodi, rumunski patrijarh Danilo uputio je molitvu svim eparhijama Rumunske patrijaršije “za izbavljenje od epidemije virusa korona”.

Prema tekstu molitve, sveštenik čita sledeću molitvu okrenut prema istoku:

„Gospode, Bože naš, koji si bogat milosrđem i mudrim promislo upravljaš našim životom, usliši našu molitvu, primi naše pokajanje za naše grehe, zaustavi novu zaraznu bolest (novu epidemiju), kao što si jednom prestao da kažnjavaš narod u vreme cara Davida.

Ti koji si Lekar duša i tela naših, podari oporavak bolesnima, podižući ih hitro sa odra patnje kako bi mogli da proslavljaju Tebe, našeg Milostivog Spasitelja, a zaštiti zdrave od bilo koje bolesti.

Blagoslovi, Gospode, ojačaj i zaštiti svojom blagodaću sve one koji se čovekoljubljem i žrtvovanjem staraju o bolesnima u njihovim domovima ili u bolnicama.

Ukloni sve bolesti i patnje među ljudima i nauči nas da cenimo život i zdravlje kao Tvoje darove.

Daj nam, Bože, svoj mir i ispuni naša srca čvrstom verom u Tvoju zaštitu, nadom u Tvoju podršku i ljubavlju prema Tebi i prema bližnjemu.

Jer si Ti Bog koji miluje i spasava nas, i Tebi slavu uznosimo: Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.“