ОЈ, СРБИЈО

србијо

Зора руди,
Зора свиће,
Дан се буди,
Светли биће!

Ој, Србијо,
Мила мати,
Ој, Вековијо,
Вечно памти!

Ти си, роде,
Род слободе,
Ти си, мила,
Божја вила!

Бож-јунаке,
Сфере сваке,
Ти си, мила,
Изнедрила!

Уврх стола,
Лазар седи,
С неба свода,
Тесла гледи!

Сви су преци,
Сви су свеци,
Наше славље,
Православље!

Ми потомци
Рода свога –
Ми смо јемци
У славу Бога!

Зора руди,
Зора свиће,
Дан се буди,
Светли биће!

Ој, Србијо,
Мила мати,
Ој, Вековијо,
Вечно памти!

Ти си, роде,
Род слободе,
Ти си, мила,
Божја вила!