ŽENA NA POLOŽAJU

Tradicionalna uloga žene se promenila. Od ukupnog broja zaposlenih u opštinskoj upravi, preko 50 odsto čine žene, a od tog broja deo njih je na šefovskim pozicijama u okviru opštinskih odeljenja, kaže Latinka Utvić, zamenica predsednika opštine Zubin Potok.

 

Vodeći se uverenjem da je ovaj vek „era žena“ nastojimo da pratimo situaciju u opštini Zubin Potok u kojoj se kreatnja na tom planu odvijaju u korist žena koje su sve više zastupljene na važnim funkcijama i rukovodećim mestima u ovom mestu.

latinka utvić

U Zubinom Potoku žene su sve zastupljenije u ekonomsko-političkom životu. Sve su preduzimljivije i kada je porodični posao u pitanju. Vredne Kolašinke, pritom, ne zapostavljaju porodične obaveze, a ni poslove na okućnici, jer je to u ovom kraju nedolično i smatra se sramnim. U ovoj varoši donekle vlada i pozitivan takmičarski duh u pogledu uređenja domaćinstva i vođenja porodičnih poslova.

O zastupljenosti žena na funkcijama u lokalnoj vlasti i na rukovodećim mestima u opštini Zubin Potok razgovarali smo sa Latinkom Utvić, članom Privremnog organa opštine Zubin Potok i zamenikom gradonačelnika ovog grada.

Žene na šefovskim pozicijama

– Od ukupnog broja zaposlenih u opštinskoj upravi, preko 50 odsto čine žene, a od tog broja deo njih je na šefovskim pozicijama u okviru opštinskih odeljenja – kaže naša sagovornica.

Latinka Utvić rođena je 1972. u selu Dobroševina, opština Zubin Potok, gde je završila osnovnu i Srednju ekonomsku školu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini diplomirala je 1995. Od 1996. do 2000. obavljala je funkciju Sekretara opštine Zubin Potok. Potom je do 2013. radila kao pravnik u Opštinskoj upravi u Odeljenju za urbanizam, kao šef imovinsko-pravne službe.

Posle odluke Vlade Republike Srbije o raspuštanju Skupštine opštine Zubin Potok i obrazovanju Privremenog organa opštine Zubin Potok, 2013. je postavljena za člana Privremenog organa. Istovremeno, nakon raspisivanja izbora za gradonačelnika opštine Zubin Potok, odlukom gradonačelnika imenovana je za njegovog zamenika. Udata je i majka je dvoje dece.

Opština Zubin Potok, inače, može da se pohvali da izuzetno vodi računa o rodnoj ravnopravnosti. Od ukupno pet članova Privremenog organa opštine, dva člana su žene: Latinka Utvić i MirjanaVučetić.

– Ostale žene iz naše opštine na položajima su: Stanija Kompirović – poslanik u Skupštini Republike Srbije, Radmila Kapetanović – načelnik Opštinske uprave opštine Zubin Potok, Mirjana Vulović – zamenik načelnika Opštinske uprave opštine Zubin Potok, Andrijana Živanović– direktor Doma kulture „Stari Kolašin“, Tatjana Vlašković – upravnik Doma zdravlja Zubin Potok, Vanja Jakšić – direktor Centra za socijalni rad Zubin Potok, Jasna Milovanović – direktor predškolske ustanove „Naše dete“ Zubin Potok, Danijela Janićijević – direktor Osnovne škole „Petar Kočić“ Zupče, Olivera Krstić – direktor JP Direkcije za građ. zemljište, puteve i razvoj i Dragana Stošić – tehnički direktor RSV „Gazivode“. Što se tiče kosovskog sistema, u Skupštini opštine je shodno Zakonu zastupljen adekvatan broj žena – napominje Latinka Utvić.

Sudeći prema radu i rezultatima, žene Zubinog Potoka su preduzimljive i odgovorne. Svoje zadatke izvršavaju u roku. One su dobri radnici, dobre majke i supruge. O tome da li se i kako Zubin Potok uklapa po pitanju afirmaciju žena i njihovog ravnopravnog tretmana sa muškarcima, Latinka Utvić nam je rekla:

– Živimo u veoma povoljnom periodu za afirmaciju žene u svim sferama društvenog i političkog angažovanja. Bivši gradonačelnik Stevan Vulović, a i sadašnji Srđan Vulović, prepoznali su kvalitet žene kao radnika, i kao odgovornog, vrednog i pouzdanog rukovodioca. Vodeći se stavom da je žena stub svake porodice i da samim tim može biti uspešna u poslu, samo je jedan od razloga što su gradonačelnici najodgovornije poslove u opštini poverili ženama. Tako žene vode poslove u oblasti kulture, zdravstvene zaštite, socijalnog rada, opštinske uprave i mnoge druge poslove neophodne za nesmetano funkcionisanje opštine kao celine.

Žene pokretači „mini biznisa“

Mada se zna da su žene u Zubinom Potoku veoma prisutne i u porodičnim firmama, usled nedostatka preciznih podataka Latinka Utvić nam je samo rekla da ne može tačno da govori o ženama koje vode privatne porodične firme, ali da su i žene jednako zastupljene kao i muškarci.

– Poslednjih godina jedan broj žena, naročito u ruralnom području opštine, uspeo je preko nevladinih organizacija, a u saradnji sa opštinom, da pokrene zavidan „mini biznis“ i to u oblasti prerade povrća i voća, u prehrambenoj oblasti. Naravno, radićemo na tome da u budućnosti štoviše žena podstaknemo i pomognemo na razvijanju sopstvenog preduzetništva. Muškarci u sadašnjem vremenu se dosta razlikuju od svojih predaka. Oni su više posvećeni očinstvu, porodici, nego njihovi očevi i dedovi. Tradicionalna uloga žene se promenila. Društvo sve više ruši stereotipe o tome da samo žena treba da bude ta koja će voditi računa o kući i deci. Položaj nezaposlene žene je skoro podjednak kao i položaj nezaposlenog muškarca. Znate i sami u kakvom okruženju i živimo i radimo, koliko godina unazad nam je otežan opstanak i ostanak na području Kosova i Metohije. Država Srbija i naš predsednik Aleksandar Vučić čine sve da nam omoguće što bolju i bezbedniju budućnost – naglašava Utvićeva.

Zamenica gradonačelnika Latinka Utvić je ovom prilikom posebno istakla rad jedne žene članice Privremenog organa opštine Zubin Potok.

– Dolaskom Mirjane Vučetić je rad Privremenog organa opštine Zubin Potok znatno unapređen njenim nesebičnim zalaganjem da rešava razne probleme sa kojima se suočavamo. Njenim dolaskom opštinsko rukovodstvo je mnogo dobilo. Zahvaljujući ženama koje su na vodećim pozicijama u institucijama u opštini Zubin Potok, sa velikim zadovoljstvom ću reći da je kulturni život doživeo ekspanziju koja podrazumeva bogatstvo kulturno-umetničkih programa za sve uzraste, potpunu rekonstrukciju zgrade Doma kulture i opremanje svih prostorija potrebnim sredstvima za rad. To se isto može reći i za Dom zdravlja koji je sa novom upravnicom u potpunosti uredio pružanje zdravstvenih usluga i dobio sve neophodne instrumente i aparate iz oblasti zdravstvene zaštite. Centar za socijalni rad je unapredio svoje usluge u pružanju socijalne zaštite za sve korisnike na teritoriji opštine Zubin Potok, tako da smo na ove institucije posebno ponosni. Treba reći da je Dragana Stošić iz Leskovca došla da živi i radi u Zubinom Potoku, a Mirjana Vulović se nakon deset godina života u Beogradu ponovo vratila u rodni kraj – rekla nam je na kraju razgovora Latinka Utvić.

Autor: Slavica Đukić

Izvor: Jedinstvo