POTVRDA MOĆI GOSPODA

Kako primećuje mitropolit Neofit, nema moćnijeg dokaza da je Isus Bog nego što je vaskrsenje Hrista Spasitelja.

 

Vaskrsenje Hrista Spasitelja, koje je bilo u njegovoj vlasti, najbolji je dokaz da je on Bog.

vaskrsenje hrista spasitelja

On je izvršio jedno prevečno rešenje, ponizio se do grešne ljudske prirode, da bi je podigao do božanskog savršenstva. Moralnom čistotom i neporočnošću u zemaljskom životu, premudrošću i razumom za vreme propovedničkog rada, milosrđem i čudotvornom moći koja se pokazala radi pomoći i utehe nesrećnima i onima koji stradaju, on je izvršio svoju vrhovnu misiju u svetu. Svojim vaskrsenjem iz groba on je dokazao da je ta misija završena, da su greh i smrt pobeđeni i da su ljubav, pravda i bratstvo za uvek učinjeni besmrtnim.

I sada niko više nema razloga da sumnja da je Hristos Bog sile i života. Mnogi od velikih pravednika moćnom molitvom pred Bogom vaskrsavali su mrtve. Ali niko od tih pravednika nije mogao sam sebe da vaskrsne. Niko od vaskrslih nije znao da će se to s njim dogoditi. Ali je Hristos znao i pretskazao svoje vaskrsenje. Mnogo puta je govorio da će biti predan, da će ga grešni ljudi ubiti, da će biti pogreben i da će trećeg dana ustati (Mt. 16,21). I evo, on je svojom sopstvenom moći ispunio proročanstvo. Dvadeset vekova već ljudski duh i ljudska srca živo osećaju i potvrđuju ovu istinu. Duh i srca naročito ubedljivo govore o njoj u ove pashalne dane, kad ih silno obuzima neka nezemaljska ljubav i radost.

I tako, Hristos vaskrse! Taj veliki događaj, izvršen od našeg Spasitelja, zaloga je našeg spasenja i sreće. Verna čeda crkve, hodite da se poklonimo vaskrsenju Hristovom. Hodite da se radujemo i veselimo! Zlo sveta htede da pogrebe Hrista Gospoda sa svima njegovim božanskim načelima slobode, bratstva, mira i pravde. Ali Isus Hristos vaskrse! On pobedi zlo, učini besmrtnim ta velika načela i učini ih večnim izvorom ljudske sreće.

Mi sada znamo kome verujemo (2 Tim. 1,12). Vaskrsenje Hristovo prosvetilo je naš razum. Ono nam dokazuje da je Tvorac naše vere gospodar i nad životom i nad smrću. Mi sada znamo da je on, pošto je raspet na krst i pogreben kao čovek, vaskrsao slavno kao Bog. Sada svako može da bude uveren, da kao što se on unizio primivši ljudsku prirodu, da bi je očistio i ponovo oduhotvorio, da će tako i nas uzdići do božanstvenog duhovnog savršenstva, da bi smo bili pripremljeni za večni život, kada nas bude vaskrsao u određeni dan.

Dakle, hodite da hvalimo i blagosiljamo našeg Božanskog Spasitelja. Bezgranična je njegova ljubav prema nama. Dajmo izraza radosti koja caruje danas u dušama i srcima našim. Ništa ne sme da pomućuje naša osećanja. Vrata duhovnog veselja široko su otvorena. Uđite svi bez sumnje! Pobedonosni duh vaskrsloga Spasitelja lebdi nad nama! Radujte sja o Gospodje i paki reku radujtesja. Jer vaistinu voskrese Isus ot groba jakože proreče i nam darova život vječni. Sej den, jakože proreče i nam darova život vječni. Sej den, jegože sotvori Gospod, vozradujemsja i vozveselimsja vonj.

Mitropolit Neofit