JEDINSTVENI GENIJE

Abu Ali al-Husein Abdalah ibn Sina (980-1037) je, jednostavno rečeno, jedan od najpametnijih ljudi u čitavoj istoriji, koji je na Zapadu poznatiji kao Avicena.

 

Avicena je bio sin lokalnog persijskog zvaničnika čiji je dom, na teritoriji današnjeg Iraka, bilo stecište učenih ljudi iz te oblasti.

avicena

Avicena je bio prerano sazrelo dete koje se samostalno obučavalo.

Kada je imao devet godina već je znao Kuran napamet, kao i brojna dela arapske poezije.

Do šesnaeste godine detaljno je izučio fiziku, matematiku i logiku, da bi u 21. godini već bio poznat lekar.

Pretpostavlja se da je Avicena napisao preko 450 dela, od kojih trećina spada u filozofiju.

Među njegovim delima je i knjiga „Kitab al-shifa“ (Knjiga o isceljenju) – opšti pregled matematike, logike i prirodnih nauka, za koji se smatra da je najveće delo te vrste ikada napisano od strane jednog čoveka.

On je autor dela „Medicinski kanon“, koje je vekovima tretirano kao najautoritativniji medicinski tekst u svetu.

Zahvaljujući njemu imamo tačan opis irisa, očne kože, mehanizma prilagođavanja očiju, kao i položaja mišića u očnoj duplji.

Avicena je izvršio prvu destilaciju, a bavio se i stomatologijom.

Pored smisla za nauku, Avicena je bio nadaren i za politiku, tako da je veliki broj političkih lidera tražio njegovu pomoć u rešavanju državničkih poslova.

Na nesreću ovog naučnika, doktora i matematičara, u to vreme je deo Persije u kojem on živeo bio politički nestablian. Veći deo svog zrelog doba Avicena je proveo putujući između sela i grada, pružajući medicinke usluge i radeći u administrativnoj upravi danju, dok bi noću pisao rasprave o najrazličitijim oblastima, od muzike, preko mehanike do metafizike.

Iako je četrdeset puta pročitao Aristotelovu Metafiziku, tvrdio je, tek nakon što je pročitao Al-Farabijevo delo „O metafizičkim objektima“, da je uspeo da je konačno shvati.

Ibn Sina je zastupao metafizičko učenje (dahrija) prema kojem proces svetskog zbivanja nema početka ni kraja u vremenu, već je neka vrsta emanacije. Svet je za Avicenu večan i ni od koga stvoren, ali je uslovljen večnim bogom koji postoji izvan vremena.

Bio je vrlo aktivan i za vreme bolesti u poslednjih nekoliko godina života, koji je okončan u 58. godini.

Pred kraj života se bavio i astronomskim istraživanjima.

Sa FB strane Radioaktivni komarac