KREĆE TURISTIČKA SEZONA

Kupališta, crnogorske plaže i privremene lokacije u zoni morskog dobra biće stavljeni u funkciju već od 18. maja u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti.

 

Crnogorske plaže se pripremaju, a nove mere garantuju bezbednost.

crnogorske plaže

Kupališta na Crnogorskom primorju mogla bi da budu otvorena 18. maja, a u saradnji sa Institutom za javno zdravlje biće pripremljen set mera da bi gostima bila omogućena zdravstvena bezbednost, rekao je direktor „Morskog dobra“ Predrag Jelušić.

Jelušić je rekao da je za zakupce plaža i ugostiteljskih objekata pripremljen i set olakšica – umanjenje zakupnina i plaćanja u 12 rata.

On je preporučio zakupcima da započnu pripreme na organizaciji kupališta, postavljanju bova, uslužnih objekata, spasilačke službe i slično.

„Kupališta i privremene lokacije u zoni morskog dobra biće stavljeni u funkciju u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti i naredbi Ministarstva zdravlja, a zasada je procena da će to biti 18. maja“, naveo je Jelušić.

Ako ovaj rok bude potvrđen, naveo je, realna očekivanja su da plaže najkasnije do 1. juna budu u punoj funkciji.

Prema njegovim rečima, u pripremi je set mera s ciljem poštovanja fizičke distance i sprečavanja potencijalnog širenja virusa.

Te mere podrazumevaće organizaciju plažnog prostora (delova sa mobilijarom i bez njega) na način da se omogući i vidljivo obeleži adekvatna distanca između kupača (ili grupe kupača kao što je porodica), ograničavanje broja istovremenih kupača u odnosu na kapacitet plažnog prostora, održavanja čistoće i higijene na kupalištima, kao i mere koje se odnose na ugostiteljske i druge usluge i organizaciju zabavnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti na kupalištima.

On je za portal „Vijesti“ rekao i da je donesen dodatni set mera da bi se pomoglo zakupcima, a jedna od prvih je odlaganje roka za plaćanje zakupnine na tri meseca, počev od 1. aprila ove godine.

„Korisnicima ugostiteljskih objekata – restorana u zoni morskog dobra koji rade 12 meseci, odnosno tokom cele godine, izvršićemo umanjenje godišnje naknade za period od 90 dana, odnosno za period kada su ugostiteljski objekti bili zatvoreni“, precizirao je Jelušić.

Kvalitet morske vode ispitivaće se tokom jula i avgusta svakih deset dana, odnosno svakih petnaest u junu i septembru, a Jelušić je dodao da će se voda kontrolisati češće i na više lokacija nego prethodnih godina, zbog situacije u kojoj je sanitarna ispravnost od posebnog značaja za bezbednost zdravlja kupača.