SECI DVOSEKLIM MAČEM!

Veliki ruski pisac Nikolaj Gogolj podučava nas, između ostalog, kako treba savetovati bliske ljude. Učeći druge, učiš i sebe, kaže Gogolj.

 

Učeći druge, učiš i sebe.

učeći druge

U tolikim mojim stradanjima i teškoćama, kojima su pridošle još i teške duševne patnje, bio sam prinuđen da vodim tako intenzivnu prepisku, kakvu nikada do tada nisam vodio.

Kao za inat, gotovo svi ljudi sa kojima sam blizak imali su u to vreme unutrarnje potrese i preživljavanja. I svi su se, po nekom instinktu, obraćali meni za savet i pomoć.

Tu sam upoznao blisko srodstvo ljudskih duša među sobom.

Samo treba sam dobro da postradaš, i svi stradalnici će ti postati bliski, i skoro da ćeš znati šta im treba reći.

I ne samo to; sam um se izbistri: postanu ti poznata do tada skrivena stanja i poprišta borbe ljudske, i bude ti jasno šta je kome od njih potrebno.

U poslednje vreme dešavalo mi se čak da dobijam pisma od ljudi meni skoro potpuno nepoznatih, i da na njih odgovaram onako kako to ranije nisam umeo.

A ja, uostalom, nimalo nisam umniji od drugih ljudi. Poznajem ljude koji su nekoliko puta umniji i obrazovaniji od mene, koji su u stanju da daju savete neuporedivo korisnije od mojih; ali oni to ne rade, čak ni ne znaju kako to da čine.

Veliki je Bog koji nas urazumljuje! A čime nas urazumljuje?

Pa istim onim bolom od kojega mi bežimo i hoćemo da mu umaknemo. Stradanjem i bolom određeno nam je da zadobijemo zrna mudrosti koju ne možemo naći u knjigama.

Ko je, međutim, već zadobio i jedno od tih zrna, taj već nema prava da ga krije od drugih. To zrno nije tvoje, nego Božije vlasništvo. Bog ga je načinio u tebi; svi darovi Božiji daju nam se da bismo mi pomoću njih služili braći našoj: Bog je zapovedio da svakog trenutka učimo jedan drugog.

I tako, ne zaustavljaj se, podučavaj i pružaj savete!

Ali ako hoćeš da ti to istovremeno donese neku korist, čini onako kako ja mislim da treba, i kako sam nadalje odredio sebi da činim uvek: svaki savet i pouka, ma kakve da nekome dam, makar i čoveku na najnižem stupnju obrazovanja, sa kojim ničega zajedničkog ne možeš da imaš, primeni u isto vreme i na sebe, i isto to što si mu posavetovao, posavetuj i sebi samom; isti onaj prekor koji si uputio drugome, uputi i sebi samom. Veruj, sve se vraća tebi, i ja čak ni ne znam postoji li neki prekor kojim ne bi trebalo sebe da prekoriš ako samo pažljivo pogledaš na sebe.

Seci dvoseklim mačem!

Ako ti se desi da se rasrdiš bilo na koga, rasrdi se istovremeno i na sebe samog, makar i zato što ti se desilo da se rasrdiš na drugoga. Čini to neprestano!

Ni u kom slučaju ne skidaj pogled sa sebe sama. Uvek imaj za predmet sebe, pre svih drugih. U tom slučaju budi egoista!

Egoizam takođe nije loša osobina; ljudima je bilo dozvoljeno da mu pridaju takvo skverno tumačenje, a u temeljima egoizma ležala je sušta istina.

Pozabavi se najpre sobom, a onda drugima, budi najpre sam dušom čist, a onda se već staraj da drugi budu čistiji.