IZA VRATA PROŠLOSTI

iza vrata

Blagosloveni susret s ukusom avokada!
Klub tajnovitih duša kad bašta zamiriše,
vergl u grimizno veče, skver kog sneg ignoriše,
šifra „Večna Đokonda“ i počasna nagrada!

Omiljen motiv vetra dok prati trag gradinara
kroz crvenkasti sumrak, Među senke povratak,
kao plamen postojan kristalne čaše prasak,
vetar sa južnih mora i cvetovima nara.

Dah prethodnih života, jagoda divljih ukus,
eho heroja drevnih iz romantičnih knjiga –
dom, miris cimeta i tapioka pudinga.

Vinograd u sumraku, vilinskog vina ukus.
Uz ples crnog leptira čaura sred čestara,
iza vrata prošlosti stih u čeljusti vetra.