RITAM JUŽNJAČKE DUŠE

U ovom isečku iz televizijskog intervjua stari Vranjanac i rok muzičar Toma Vlajinac objašnjava šta je vranjska narodna muzika i njeno razlikovanje od šumadijske trubačke narodne muzike.

 

Stari Vranjanac, gospodin Toma Vlajinac, objašnjava osnovne pojmove kojima se može okarakterisati vranjska narodna muzika.

vranjska muzika

Dijalekt je jezik koji nije napravio političku karijeru, govorio je profesor skandinavistike Ljubiša Rajić (1947-2012). Kada neko govori vranjsku varijantu južnomoravskog poddijalekta, pored toga što ga slušaoci ušiju naviknutih na standardizovani govor Radio Televizije Beograd doživljavaju kao veselo i zabavno čavrljanje koje više od polovine ne razumeju, teško prihvataju i važna znanja ako se prenose dijalektom.

U ovom isečku iz televizijskog intervjua, stari Vranjanac i rok muzičar Toma Vlajinac objašnjava razliku između vranjske i šumadijske trubačke narodne muzike. Pokušaćemo da prevedemo za čitaoce koji ne razumeju o čemu govori, pošto je nabrojao nekoliko važnih pojmova naše etnomuzikologije.

Pručka je palica kojom se svira veliki bubanj – goč, koji se koristi u trubačkim orkestrima. Utepuje znači udara, prebija, ili kako muzičari danas kažu – zakiva. Činela se „vika“, to jest zove „sȃn“ (sa dugosilaznim akcentom).

Sve što šumadijski orkestri odsviraju ima isti ritam – 2/4, „malka pobrgo“ – malo brže, ili „malka posporo“ – malo sporije, ali to je sve – sve što šumadijski orkestri koriste od ritmova.

Šumadijsko kolo

A Vranje ima mnogo različitih ritmova – i uglavnom su neparni. Ima čoček. Čoček postoji u različitim varijantama ritma 5/8, 7/8, najčešći je 9/8 sa dve podvarijante: prva 2-2-2-3-2, i druga 2-2-3-2-2. Postoji i varijanta 11/8.

Ima pembe

Ima mekam

Ima Preševku

Ovo su samo neki od primera etnomuzikološkog bogatstva i ritmičke raznovrsnosti koja se može naći u središtu Balkana – u području koje zahvata jug Srbije, Kosovo i Metohiju, Makedoniju i deo Bugarske. Što se srpske muzičke tradicije tiče, područje kuda protiče Južna Morava, iako materijalno najsiromašnije, muzički je najbogatiji deo Srbije.

Izvor: Espreso.rs