SKUPA KONTRAINDIKACIJA

Iako statini kao lekovi snižavaju holesterol, tim istraživača otkrio je da ova korist ima preskup kontraefekat, jer povećava rizik od nastanka dijabetesa tipa 2.

 

Dosadašnja istraživanja o upotrebi statina i riziku od nastanku dijabetesa tipa 2 daju različite rezultate. Nedavna studija otkrila je da statini kao lekovi za snižavanje holesterola značajno povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2.

statini

Studija, objavljena u časopisu „Diabetes/Metabolism Research and Reviews“, takođe je pokazala da su osobe koje su uzimale statine najmanje dve godine bile pod najvećim rizikom od nastanka šećerne bolesti.

Statini: Upotreba, rizici i neželjeni efekti

Statin pripada klasi lekova koji se primarno koriste za smanjenje nivoa holesterola i jedan je od najčešće korišćenih lekova u SAD. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), oko 42 miliona odraslih Amerikanaca starijih od 21 godine su na lekovima za snižavanje holesterola. Lekari obično prepisuju statine pacijentima sa visokim nivoom holesterola, koji se smatra glavnim faktorom rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti.

Međutim, statini su jedan od najčešćih spornih i kontroverznih lekova u oblasti medicine. Mnoge studije o statinima prijavljuju štetne neželjene efekte izazvane lekovima na njihovoj bazi, dok mnoge druge pak svedoče o njihovoj efikasnosti.

Na primer, studija iz 2008. objavljena u časopisu „American Journal of Cardiovascular Drugs“ pronašla je dokaze koji ukazuju da upotreba statina može dovesti do upale mišića i hroničnog bola u mišićima. U teškim slučajevima je pokazano i da upotreba statina povećava rizik od nastanka rabdomiolize, ozbiljnog sindroma koji karakterišu oštećeni skeletni mišići, slabost, tamnocrveni urin i zatajenje bubrega. Studija je takođe pokazala da upotreba statina dovodi do oštećenja mitohondrija, što kod pojedinaca može izazvati genetske mutacije i oksidativni stres.

U međuvremenu, nedavno objavljeno istraživanje objavljeno u časopisu „Circulation Research“, pokazalo je da statini takođe mogu biti toksični, kada imaju mogućnost da utiču na moždane funkcije i izazivaju neurološke nedostatke. Nažalost, dalja istraživanja o ovoj temi ometaju činjenicu da ne postoji univerzalno prihvaćena definicija toksičnosti ili netolerancije na statin zbog kontroverznog statusa ovog leka. Ipak, randomizovana kontrolna ispitivanja sugerišu da toksičnost statina može da utiče na imunitet i pogorš komorbiditete (skup više pratećih bolesti kod pacijenta).

BioLiver kapi za jetru

Ostali neželjeni efekti vezani za upotrebu statina podrazumevaju glavobolju, stomačne grčeve, zatvor, mučninu, oštećenje jetre, zatajenje jetre i gubitak pamćenja.

Upotreba statina i rizik od dijabetesa tipa 2

Da bi razumeli vezu između upotrebe statina i rizika od dijabetesa tipa 2, istraživači su pratili 4.683 gojazne osobe koje su koristile statine od 2011. do 2014. Žene su činile 62 procenta učesnika dok je 38 odsto bilo muškaraca. Oni su takođe razmatrali i faktore poput rase, pa primetili da su 83 odsto učesnika bili belci (12 odsto bili su Afroamerikanci, dok je pet procenata pripadalo drugim manjinskim grupama). Međutim, istraživači nisu uzeli u obzir određene faktore rizika za nastanak dijabetesa tipa 2, kao što su vežbanje, konzumiranje duvana i alkohola.

Takođe su sproveli retrospektivnu kohortnu studiju, što znači da su pregledali raspoloživa istraživanja kako bi otkrili moguće veze između statina i dijabetesa tipa 2. Pre studije, nijedan od učesnika nije imao dijabetes tipa 2, ali su upotrebljavali statine zbog visokog rizika od pojave kardiovaskularnih bolesti. Na kraju je 755 učesnika završilo na propisanoj terapiji statinima.

Tokom studije, istraživači su procenili nekoliko faktora poput nivoa holesterola, indeksa telesne mase (BMI), obima struka i broja poseta lekarima, a takođe su pratili i glikolizirani hemoglobin učesnika, što se obično meri za procenu dugoročnog rizika od dijabetesa tipa 2.

Na kraju studije, istraživači su otkrili da su učesnici koji su koristili statine više nego udvostručili rizik od dijabetesa tipa 2 u poređenju sa onima koji nisu uzimali ove lekove. Takođe su otkrili da su oni koji su uzimali statine najmanje dve godine bili pod najvećim rizikom od šećerne bolesti, što ukazuje na uzročno-posledičnu vezu između upotrebe statina i rizika od dijabetesa tipa 2.

Svi ovi rezultati ukazuju da statini značajno povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2, posebno ako se uzimaju tokom dužeg perioda.