KLJUČNI DEO ISTORIJE

U bugarskoj pećini Bačo Kiro pred arheolozima su se ukazali najstariji ostaci modernog čoveka (homosapijensa) na evropskom kontinentu.

 

Prema naučnom radu objavljenom u časopisima „Nature“ i „Nature Ecology and Evolution“ predstavnici homosapijensa, kako svedoče pronađeni ostaci, došli su u Evropu pre 45 hiljada godina, gde su do tog vremena živeli nenadertalci.

ostaci homosapijensa

Na granici srednjeg i gornjeg paleolita, oni su, tokom nekoliko hiljada godina, u potpunosti zamenili neandertalce. Međutim, tačno vreme tog događaja ostalo je nepoznato, a ostaci koji se odnose na takozvani rani gornji paleolit, praktično nisu postojali.

Ostaci stari više od 45 hiljada godina

U pećini Bačo Kiro u Bugarskoj, 70-ih godina prošlog veka, pronađeni su paleolitski fosili iz najranijeg gornjeg paleolita, da bi potom ti ostaci bili izgubljeni. Tokom 2015. godine ponovo su počela iskopavanja, koja su i dovela do otkrivanja najstarijih ostataka modernih ljudi na evropskom kontinentu.

Naučnici su, faktički, pronašli mnogo fragmenata kostiju, na osnovu kojih nije bilo moguće utvrditi kojoj vrsti pripadaju i jedan kutnjak, koji je, po mišljenju naučnika, pripadao homosapijensu. A, onda su u pomoć naučnicima priskočile moderne metode.

Pomoću metode masene spektrometrije, istraživači su analizirali proteinske sekvence koštanih fragmenata i utvrdili da pripadaju homosapijensu.

– Većina pleistocenskih kostiju je toliko fragmentisana da je golim okom nemoguće utvrditi kojoj vrsti je pripadala. Ali, zahvaljujući masenoj spektrometriji proteina, moguće je brzo identifikovanje tih koštanih fragmenata – objašnjava Frido Velker, jedan od učesnika istraživanja i stručnjak za ljudsku evoluciju sa Instituta „Maks Plank“.

Pomoću kombinacije metoda koji uključuju radio-ugljenično datiranje i sekvenciranje mitohondrijskog DNK materijala, istraživači su utvrdili da su ostaci homosapijensa, koji su naseljavali pećinu, stari između 45.820 i 43.650 godina.

Neandertalci od homosapijensa usvojili veštine i tehnologije

Pored ljudskih ostataka, arheolozi su pronašli i veliku količinu kamenog oruđa, kao i artefakata od kostiju 23 različite vrste životinja, uključujući figurice, poput priveska od zuba pećinskih medveda, koji oblikom podsećaju na ukrase, otkrivene u mnogo kasnijim neandertalskim staništima na jugu današnje Francuske.

Na osnovu toga, naučnici zaključuju da su neandertalci od pridošlih pripadnika homosapijensa usvojili veštine i tehnologije.

Prema mišljenju još jednog učesnika u istraživanju, Cenke Canove, homosapijens, koji najverovatnije, potiče iz jugozapadne Azije, u gornjem paleolitu brzo se naselio od Bugarske do Mongolije i uticao na arhaične populacije neandertalaca i denisovaca, da bi ih na kraju potpuno zamenio.

Izvor: Nature Ecology & Evolution