PODVIG IZRAELSKIH ARHEOLOGA

U Izraelu je otkrivena drevna vinarija koja verovatno potiče još iz vremena pisanja Starog zaveta, a i pomenuta je u jednom poglavlju Biblije!

 

Izuzetno uzbudljiv nalaz izraelskih arheologa ukazuje na mogućnost da je vinarija iz Biblije, koju je, po Starom zavetu, pohlepni kralj Ahav oteo od vinara Navuteja – zaista postojala.

vinarija biblije

Lokalitet na severu Izraela, navode istraživači iz Haife, nalazi se na takvoj poziciji da odgovara biblijskog priči o pohlepnom kralju Ahavu, koji je zbog ove vinarije, kako je navedeno u Starom zavetu, izložen surovoj Božjoj kazni.

U radu koji je upravo objavljen u Journal of Eastern Mediterranean Archaelogy and Heritage Studies navodi se da su istraživači na lokalitetu na severu Izraela otkrili elemente koji su u punom saglasju sa opisima iz Biblije. Deo Biblije na koji se pozivaju istraživači nalazi se u Starom zavetu, u poglavlju Carevi, i govori o božanskoj kazni koja je sustigla gramzivog kralja Ahava koji je na prevaru oduzeo imanje vinara Nabuteja, optuživši ga za svetogrđe.

“Navutej Jezraeljanin imaše vinograd u Jezraelu do dvora Ahava cara samarijskog. I reče Ahav Navuteju govoreći: Daj mi svoj vinograd da načinim od njega vrt za zelje, jer je blizu dvora mog; a ja ću ti dati za nj bolji vinograd, ili ako voliš, daću ti u novcu šta vredi. A Navutej reče Ahavu: Sačuvaj Bože da bih ti dao nasledstvo otaca svojih”, stoji u Bibliji, a ova geografska odrednica bila je dovoljna da pruži osnovne koordinate za povezivanje lokaliteta sa biblijskim narativom.

Trenutno je, kažu arheolozi, nemoguće utvrditi da li ostaci vinarije smeštene u dolini Džezril dokazuju da je na ovom mestu pravljeno vino u vreme nastanaka biblijskih priča, ali da različiti faktori, kako piše Jerusalem Post, navode na zaključak da je pisac biblijske priče mislio baš na ovu vinariju, jedinu koja je smeštena u oblasti na koju se poziva Stari zavet.

– Pronađeni ostaci dozvoljavaju nam procenu da je vinarija poslednji put proizvodila vino oko prvog veka nove ere, ali ne znamo kada je tačno sazidana. Događaji iz Biblije odvili su se, verujemo, oko devetog veka pre nove vere. Neki naučnici misle da je taj deo Starog zaveta napisan oko šestog veka pre nove ere, kada je, a barem smo u to sigurni, vinarija već bila u pogonu – govori za Jerusalem Post dr Norma Franklin sa Cinman instituta za arheologiju pri univerzitetu u Haifi.

Vinarija je otkrivena još 2013. godine i od tada su postepeno otkrivane različite građevine, uklesane u stenu. Nalaz je veoma uzbudljiv za arheologe jer je u pitanju vinarija iz veoma ranog perioda, kada je postojao običaj da vinske kuće grade svoje pogone izvan sela, klešući ih u kamenu, dok se u kasnijem periodu vino pravilo u manje trajnim objektima u samim selima i gradovima.

Radovi na iskopavanju trenutno su zaustavljeni, jer su istraživači fokusirani na obradu obilja pronađene arheološke građe i objavljivanje istraživačkih radova koji će baciti novo, uzbudljivo svetlo na vinarstvo Starog veka.