Podeli dobar sadržaj sa prijateljima:

KAMENJE

Silazak s krsta i jedan lagani pokret ruke ka Rimljanima i Jevrejima koji su se cerili kao hijene s rečima: „Pretvorite se svi u kamenje!“, rešio bi sve njegove muke.

 

Poslednje Hristove reči na Golgoti niko od njegovih Apostola nije uspeo da zapamti ili zapiše, jer ih Hrist nije izgovorio.

kamenje

Bio je tako raspet celo to poslepodne, izmrcvaren, izmučen, zgađen i zgrožen.

Bio je Božji sin i mogao je da se spase.

Silazak s krsta i jedan lagani pokret ruke ka Rimljanima i Jevrejima koji su se cerili kao hijene s rečima: „Pretvorite se svi u kamenje!“, rešio bi sve njegove muke; i oni bi se zaista pretvorili, jer on je bio Božji sin.

Ali, kao što rekoh, bio je zgađen i zgrožen svojim i opštim stanjem, te mu zaista nije bilo ni do čega.

Vreme je neporecivo pokazalo da su Njegove zadnje misli bile: „Niste vi ni kamenja vredni“.

Podeli dobar sadržaj sa prijateljima: