PRODUŽAVA VEK OBOLELIMA

Naučnici su pronašli hemijsko jedinjenje ADH-503 koje može da pomogne imunološkom sistemu u borbi protiv raka pankreasa (gušterače).

 

Nedavno istraživanje sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Vašington daje novu nadu ljudima koji se bore sa smrtonosnom bolešću raka pankreasa, jer je pronašlo posebno jedinjenje ADH-503 koje može u toj borbi da im prilično pomogne.

adh 503

Rak pankreasa je jedan od najizazovnijih karcinoma za lečenje. Tradicionalni tretmani kao što su hemoterapija i terapija zračenjem daju prilično malu korist, a čak je i imunoterapija u velikoj meri neučinkovita. Kao takav, samo osam procenata obolelih od karcinoma pankreasa još uvek je među živima pet godina nakon dijagnoze.

Rak pankreasa teško je lečiti, jer je reakcija imunog sistema na tumore ovog organa donekle prigušena.

U imunoterapiji, specijalizovane imune ćelije koje se zovu T-ćelije napadaju ćelije raka. Zdravstveni radnici koriste supstance koje su napravili u telu ili laboratoriji, kako bi pojačale aktivnost T-ćelija koje ubijaju rak.

Međutim, imunoterapija je u velikoj meri neefikasna protiv raka pankreasa zbog druge vrste imunoloških ćelija koje se nazivaju mijeloidne ćelije. Ove ćelije oslobađaju imunološke molekule koje utiču na to koliko T-ćelija je usmereno na tumor, kao i na to da li su te T-ćelije spremne da ubiju ili su sklone da ignorišu maligne ćelije.

Iako je tačan razlog zbog čega mijeloidne ćelije to rade još uvek nije poznat, ove ćelije imaju tendenciju da suzbijaju aktivnost T-ćelija, uzrokujući neuspeh imunoterapije protiv raka pankreasa.

ADH-503 ne potiskuje imuni odgovor

U studiji objavljenoj u časopisu „Science Translational Medicine“ američki istraživači otkrili su jedinjenje za jačanje imuniteta koje može učiniti da karcinom pankreasa bude podložniji imunoterapiji. Nazvano ADH-503, ovo jedinjenje ometa migraciju mijeloidnih ćelija.

BioLiver kapi za jetru

Uobičajeno je da se veliki broj mijeloidnih ćelija može naći u i oko tumora pankreasa. Kada je miševima sa karcinomom pankreasa data supstanca ADH-503 istraživači su otkrili da je broj mijeloidnih ćelija u blizini tumora pankreasa pao. Pored toga, preostale mijeloidne ćelije bile su vrsta koja je podstakla imuni odgovor organizma.

Videvši kako ADH-503 smanjuje broj mijeloidnih ćelija koje suzbijaju imunološku zaštitu, istraživači su sproveli još jedan eksperiment kako bi utvrdili da li ovo jedinjenje može pomoći da tumori pankreasa postanu osetljiviji na standardnu imunoterapiju.

Prvo su lečili miševe PD-1 inhibitorom, lekom koji se koristi u standardnoj imunoterapiji. Kao što se očekivalo, lečenje nije bilo efikasno.

Međutim, kada su istraživači davali miševima ADH-503 u kombinaciji sa standardnom imunoterapijom, tumori miševa su se smanjili i oni su preživeli mnogo duže. U nekim slučajevima, tumori su nestali u roku od mesec dana od lečenja supstancom ADH-503, a miševi su preživeli četiri meseca. S druge strane, nepodvrgnuti miševi uginuli su za šest nedelja.

„Rak pankreasa je veoma smrtonosna bolest i potrebni su nam novi terapijski pristupi“, rekao je dr David De Nardo, vanredni profesor za medicinu i patologiju sa imunologijom na Univerzitetu Vašington.

„U studijama na životinjama ovaj mali molekul doveo je do veoma izraženih poboljšanja, a čak je bio i lekovit u nekim slučajevima. Nadamo se da bi ovaj pristup mogao da pomogne pacijentima obolelima od pankreasa“, dodao je dr De Nardo.

Ovi nalazi mogu takođe poboljšati studije o upotrebi imunoterapije kao lečenja raka pankreasa. Kao što koautor dr Vinit Gupta napominje, samo trećina kliničkih ispitivanja imunoterapije ciljaju ovu smrtonosnu bolest.

„Verujemo da ovi podaci pokazuju da ciljanje mijeloidnih ćelija može pomoći u prevazilaženju otpornosti na imunoterapiju“, rekao je dr Gupta.