PAS U BUNARU

Svaka naša nedaća je stepenica. Možemo izaći i iz najdubljeg bunara jednostavno ne posustajući.

 

Jednog dana je seljakov isluženi pas upao u presušeni bunar.

pas u bunaru

Životinja je satima sažaljivo cvilila, dok je seljak pokušao dokučiti šta da uradi. Konačno je odlučio, s obzirom da je životinja stara a bunar ionako treba prekriti, da ne vredi spasavati psa.

Pozvao je sve susede da mu pomognu. Svi su zgrabili lopate i počeli bacati smeće u bunar.

Na početku je pas shvatio šta se stvarno dešava pa je počeo očajnički da zavija. Kasnije se na opšte čuđenje primirio. Posle izvesnog vremena seljak je pogledao u bunar. Bio je začuđen onim što je video.

Sa svakom lopatom smeća koje je pogodilo njegova leđa pas je radio nešto zadivljujuće. Istresao bi leđa i popeo se jednu stepenicu više.

Kako su seljak i susedi nastavili ubacivati nečistoću na životinju, on bi je otresao i popeo se. Uskoro su svi zadivljeno promatrali psa koji je zakoračio preko ruba otvora i spretno iskočio!

Naravoučenije: Život će na tebe istresati smeće, razne vrste prljavštine. Zamisli da si u bunaru i da samo treba da izađeš. Treba postepeno da se otreseš i uzdigneš preko toga, svaki put po jednu stepenicu više.

Svaka naša nedaća je stepenica. Možemo izaći i iz najdubljeg bunara jednostavno ne posustajući.