UGROŽENI STANOVNICI ARKTIKA

Polarni medvedi mogli bi da nestanu s lica zemlje do kraja ovog veka ukoliko se ne učini neki značajan pomak u borbi protiv klimatskih promena.

 

Naučnici upozoravaju da su neke životinjske populacije zbog smanjenja arktičkog leda već sada na granici preživljavanja, a među takvima su i polarni medvedi. Naime, njima je za uspešan lov na foke potrebna velika rasprostranjenost morskog leda Arktičkom okeanu.

polarni medvedi

Zbog toga što se led otapa i raspada, medvedi moraju da plivaju na veće udaljenosti ili da traže hranu na obali. To im otežava ulov i vrlo često jedva uspevaju da prehrane sebe i svoje mlade.

„Već su se preselili na vrh sveta. Ako i tamo nestane leda, oni više neće imati gde da odu. Polarni medved postao je ikona na plakatu za klimatske promene“, rekao je Stiven Molnar sa Univerziteta u Torontu.

Međunarodni savez za zaštitu prirode (IUCN) uvrstio je polarne medvede u vrste koje su podložne izumiranju jer su mnoge ranije studije ukazale na to da će se njihov broj znatno smanjiti s otapanjem leda na Arktiku.

Stručnjaci su u najnovijem istraživanju „Fasting season length sets temporal limits for global polar bear persistence“, objavljenom u časopisu „Nature Climate Change“, uspeli da, pomoću modelovanja energetskih potreba tih jedinstvenih životinja, odrede vremenski okvir u kojem bi one mogle da izumru. Zaključili su da bi do 2100. mogla da izumre većina pripadnika ove vrste.

„Modeli su pokazali da će prvo pasti nivo preživljavanja mladunaca, a da kasnije majke neće imati dovoljno telesne masti za proizvodnju mleka potrebnog da nahrani preživele mlade tokom toplijeg razdoblja bez leda“, rekao je zoolog Stiven Amstrup, glavni naučnik organizacije Polar Bears International.

„Sadašnje stanje nije dobro, ali ako se kao društvo počnemo odgovorno ponašati, onda još ima nade za spas polarnih medveda“, dodao je on

Istraživanje je pokazalo da bi prema scenariju u kojem ostaju visoke emisije gasova staklene bašte većina polarnih medveda najverovatnije izumrla do 2100. Čak i ako postignemo umereno smanjenje štetnih emisija, nestaće mnogo pripadnika te vrste.

Ovi nalazi podudaraju se s prethodnim projekcijama da će u slučaju nastavka klimatskih promena do 2100. ostati samo nekoliko populacija polarnih medveda na vrlo dalekom severu.

Morski led je smrznuta morska voda koja pliva na površini okeana, nastajući i topeći se s polarnim sezonama. Neke formacije morskog leda zadržavaju se na Arktiku iz godine u godinu, pružajući važno stanište divljim životinjama kao što su polarni medvedi, foke i morževi.

Morski led koji na Arktiku traje duže od godinu dana opada brzinom od oko 13 odsto po deceniji, otkad je počelo snimanje satelitima krajem 1970-ih.

Izvor: BBC