ZAŠTITA OD PROVALE

U doba sveopšteg tehnološkog napretka, cvetaju i najraznovrsniji oblici kriminala, pa tako i domišljatost najobičnijih provalnika.

 

Ukoliko se neki od njih usudi na obijanje kuće, vrlo je verovatno da će u tome i uspeti, u slučaju da kuća nema kvalitetna ulazna sigurnosna vrata.

Sigurnosna vrata

Sigurnosna vrata jedna su od prvih prevencija u zaštiti doma od nasilnog upada. Potencijalni provalnik morao bi da koristi sofisticirane mašine da bi mogao da otvori bravu na sigurnosnim vratima. Da bi se neka od ovih vrata mogla obiti, potrebno je koristiti posebne bušilice. Pored toga što su zaštita od provalnika, pružaju i visoku energetsku efikasnost. Zimi čuvaju toplotu, a leti zadržavaju hladan i svež vazduh.

Korisni saveti u čuvanju doma od provale

Provalnici su se toliko izveštili da im treba jako malo vremena za uspešno otvaranje vrata. Stoga je bitno obratiti pažnju da ispred vrata ne bude zastor, pregrada ili velika saksija, koju kradljivci mogu iskoristiti za skrivanje prilikom obijanja.

Vrata se najčešće obijaju udarcem nogom u predeo brave. Zato su najbolja čelična vrata, sa metalnim ojačanjima na sredini i obodu vrata. Dakle, treba izabrati jaka sigurnosna vrata, koja mogu odoleti udarcima.

Vrata sa cilindrom koja se nalazi izvan ravni vrata, veoma su česta meta kradljivaca. Lomljenjem cilindra, oni za kratko vreme ulaze u stan. Nameće se zaključak da se biraju vrata čije su brave montirane u ravni krila vrata.

Najbolje je ulagati u vrata koja imaju više od jedne brave. Svaka nova, dodatna sigurnosna brava, omogućava zaključavanje na više mesta i više pravaca, a sa druge strane otežava i produžava obijanje vrata i neovlašćen ulazak. Iako može da deluje kao fraza, ali ulaganjem u kvalitetan sistem zabravljivanja, ulaže se u budućnost.

Prilikom izbora ulaznih vrata, izabrana vrata ne bi trebalo da imaju staklenih otvora na sebi. Razbijanjem upravo tih otvora, kradljivci lako otvaraju vrata sa unutrašnje strane i ulaze u kuću.

Da bi kompletna konstrukcija vrata obavljala svoju funkciju kako treba, neophodno je da imaju čvrst i snažan okvir. Ovakav okvir, ne samo da će uspeti da ponese težinu krila vrata, nego će u kombinaciji sa okovima (brave, šarke) doprineti jačini samih vrata.

Ugradnja

Takođe bi trebalo da sama vrata ugrade profesionalci, zato što je iza tih ljudi veliki broj ugrađenih sigurnosnih vrata, a i zbog toga što su sigurnosna vrata specifična i zato što će onda imati siguran servis, ako zatreba. Iako je kod nas uvreženo mišljenje da je ugradnja i servis bilo kog uređaja bacanje para, nije ipak baš tako. Sigurnosna vrata imaju veliku funkciju: štite porodicu i imovinu. Stoga se profesionalnom ugradnjom sigurnosnih vrata obezbeđuje pravilno i sigurnosno funkcionisanje vrata, sigurna i maksimalna zaštita koju izabrani model može da pruži, duži vek trajanja vrata, garancija za duži vremenski period, ali i izbegavanje troškova nastalih nepravilnom ugradnjom.

Ugradnja može biti bravarska i kompletna. Bravarska montaža podrazumeva transport izabranog modela na kućnu adresu kupca i sve što nakon toga sledi. Kompletna montaža podrazumeva i bravarsku montažu i malterisanje i zidarsku obradu između zida i štoka vrata.