UČESTALO PRAŽNJENJE

Što je atmosfera toplija, ima više vlage i ona postaje naelektrisana. Što je vazduh vlažniji, veća je verovatnoća da se pojave grmljavine.

 

Globalno zagrevanje dovodi do sve većeg broja oluja i grmljavina – one se pojavljuju i tamo gde ih ranije nije nikada bilo. To je loša vest za prirodu, jer su udari gromova uzrok polovine šumskih požara pošto je atmosfera naelektrisana.

atmosfera naelektrisana

U avgustu prošle godine oblast Severnog pola pogodila je velika oluja, tokom koje je grom udario čak 48 puta. Nacionalna meteorološka služba Amerike je izdala saopštenje da je to najsevernija grmljavina u savremenoj istoriji, a toliki broj munja je nestvaran događaj. Ove atmosferske pojave su karakteristične za toplije predele, gde sunce jako zagreva površinu zemlje i podiže vlažan vazduh. Trenje čestica u vazduhu stvara elektricitet. Na krajnjem severu zemljine kugle, po pravilu, je nemoguće stvaranje čestica, a mehanizam stvaranja grmljavine je ovde bio neki drugi.

Specijalisti tvrde da je to posledica globalnog zagrevanja. Neverovatno toplo vreme, koje je bilo na Arktiku 2019. godine, i dim, koji se širio planetom zbog velikog broja požara, doveli su do stvaranja oluje i grmljavina na Severnom polu.

Postaje sve toplije

Naučnici sa Univerziteta Kalifornije u Berkliju su 2014. godine istraživali debljinu oblaka i zaključili su da se broj elektronskih pražnjenja znatno povećao. Na nekim delovima planete, na primer iznad kontinentalnog dela Amerike, je čak za 50 procenata veći broj pražnjenja. Povećanje temperature vazduha za jedan stepen Celzijusa povećava broj munja za 12 procenata.

Što je atmosfera toplija, ima više vlage. Što je vazduh vlažniji, veća je verovatnoća da se pojave grmljavine.

Količina munja

Prema mišljenju naučnika sa Hjustonskog univerziteta, vremenske nepogode, velike oluje i uragani nastaju kao posledica zagrevanja koje utiče na Lorencov ciklus – proces pretvaranja potencijalne energije toplote atmosfere u kinetičku energiju vazdušnih masa.

Na osnovu podataka koje su dobili uz pomoć klimatskih satelita NASA-e i Ministarstva odbrane Amerike, u periodu 1979-2013. godine, došli su do zaključka da je količina toplote i pretvaranje jednog vida energije u drugi sve brži, te da brže nastaju oluje, uragani, cikloni i anticikloni.

Meteorolozi Tehnološkog univerziteta Masačusets u Americi bave se istom tematikom, prognoziraju moguć broj velikih oluja i dana bez vetra.

Naučnici su došli do zaključka da je srednji nivo potencijalne energije, koja se nalazi u atmosferi srednjih širina, manji za 1,5 procenat na svakih 10 godina. To može dovesti do smanjenja prenosa toplote od juga ka severu, povećanje padavina i bura.

Izvor: Sputnjik