NEPROBOJNA MREŽA

Ministarstvo energetike osmislilo je strategiju za američki nacionalni kvantni internet, koji bi trebalo da bude napravljen u saradnji sa univerzitetima i istraživačima koji se bave kvantnim računarstvom.

 

Kvantni internet omogućio bi brži, ali i puno sigurniji prenos podataka u odnosu na postojeće mreže.

kvantni internet

Amerikanci planiraju da razviju paralelni, sigurniji i pouzdaniji sistem temeljen na kvantnim spregama (fizičkom fenomenu koji se pojavljuje kad čestice deluju na takav način da se kvantno stanje pojedinačnih čestica ne može utvrditi nezavisno od drugih, već se gleda kvantno stanje sistema kao celine).

Jedna od značajnih odlika kvantne transmisije jeste to da ju je gotovo nemoguće prisluškivati dok informacija prelazi sa jednog mesta na drugo.

Upravo to u američkom Ministarstvu energetike žele da isoriste za stvaranje mreže koju je nemoguće hakovati.

Korišćenje kvantne mrežne tehnologije osiguralo bi bankama i medicinskim ustanovama sigurnu razmenu podataka, ali bi imalo i širu primenu u vojnoj i komunikacionoj industriji.

Još u februaru, Univerzitet u Čikagu uspešno je demonstrirao kvantnu spregu na osnovu 70 kilometara dugačke kvantne petlje, mrežnog sistema koji je izgrađen u predgrađima Čikaga.

To je ujedno bio i prvi primer gde kvantna mreža funkcioniše van laboratorije, u stvarnim uslovima. Međutim, sve je još uvek u fazi razvoja, pa je rano da kažemo kada bismo sa sigurnošću mogli da surfujemo kvantnim internetom.