BOŽANSKO JE NEDOSTIŽNO, ALI ISTINITO

Spasitelj naš Gospod i traži od nas veru. Vera je smirenje našeg razuma. Razum ne može pojmiti ono što, kao istinu, prima vera.

 

Čujmo šta govori Apostol. I đavoli veruju, čak ne samo da veruju, već i drhću pred Bogom.

vera razum

A čovek? Šta radi čovek? Ne veruje, i u neverju svome još se i gordi!

Koliko je ljudi bilo na svetu, koji su bili puni znanja, koji su obožavali svoj um, a veru unižavali, odbacivali sve sveto i božansko?

Nažalost, primetno je i u naše vreme da ne pokoravamo svaku pomisao na poslušnost Hristu (2 Kor. 10:5), i sada ima ljudi, čija usta govore ponosite reči (Jud. 1:16), ljudi koji se uznose premudrošću, koja je ludost pred Bogom (1 Kor. 3:19) i drznu se protiv premudrosti Božije, koja je osnov našeg spasenja, i sila, na kojoj se temelji i koja čuva opšti mir, blagoustrojstvo i poredak.

Bedan je čovek! On hoće da prevaziđe u nečastivosti i same demone i sam sebi postaje neprijatelj. Istina je, po rečima drugog Apostola, da razum nadima (1 Kor. 8:1) uobražava, zabludi, a u toj zabludi se čovek izgubi.

Upravo zato Spasitelj naš Gospod i traži od nas veru. Vera je smirenje našeg razuma. Razum ne može pojmiti ono što, kao istinu, prima vera. Upravo zato i ne može, zato što je to iznad njegovog domašaja. Sve ono što je božansko i tajanstveno dostupno je samo veri.

Vera je duhovno oko, koje gleda ono što je skriveno i tajno, spoznaje, ali ne razume, prihvata, ali ne ispituje. Vera je tajanstveni organ, putem kojeg Bog daruje čoveku, i čovek prima od Boga blagodat spasenja. Vera je sveti savez, posredstvom kojeg čovek u Isusu Hristu postaje blizak Bogu (Ef. 2:13), domaći njegov (Ef. 2:19), i čedo (Jn. 1:12,13), a zatim i naslednik (Rm. .8:17), života večnog.

Dakle, niko ko želi da se spase, neka ne stavi svoj um iznad vere, tajnu božanstvenoga neka ne podvrgava sudu prirodnog razuma. Sve je božansko nedostižno, ali istinito.

Jedan Bog nas spasava, i spasava nas upravo verom u Isusa Hrista. Koji poveruje i krsti se, spašće se (Mk. 16:16), rekao je Gospod. Ne shvataš kako je moguće spasiti se verom.

A shvataš li kako je čovek poginuo od vere? Poverovao – i poginuo. Poveruj i ti – i spasićeš se.

Čovek je izginuo kada je poverovao neprijatelju Božijem. Ti ćeš se spasiti kada se poveriš Blagodatelju svojemu, Tvorcu i Bogu. Oni koji su poverovali đavolu zar nisu dužni da poveruju Bogu? Vidiš – Bog nas spasava upravo onim od čega smo poginuli.

Spoznaj, čoveče, premudrost Božiju! Pokori svoj razum za pokornost Hristu (2 Kor. 10:5). Poveruj Bogu i uračunaće ti se u pravednost (Gal. 3:6).