PREVARANT

Najzad, prevarant nije imao odakle da vrati pare. Novac je uložio u nešto drugo, tajno. Mora se živeti.

 

Uzme čovek hipoteku na kuću, a zatim kuću prepravi tako da sve pregradne zidove i podove/plafone između spratova ukloni.

prevarant

Ostalo je samo jedno kupatilo, kao kocka, i na njegovoj gornjoj ploči velika paprat u saksiji. Izgledalo je to efektno, moderno. Ipak, takva se kuća više nije mogla lako izdati.

Boravio je privremeno u jednom delu tog prostranog i visokog stana kad mu jednom prilikom neki poznanik svrati u posetu. Iznenađen jekom, upita:

― Šta je to?

― Ambar ― odgovori prevarant.

― A šta će vam ambar? Za žito?

― Ne. Za paprat.

Poznanik se obazre i videvši samo onu jednu veliku saksiju, zaćuta. Ode.

Najzad, prevarant nije imao odakle da vrati pare. Novac je uložio u nešto drugo, tajno. Mora se živeti. Kad je došlo vreme da se hipoteka naplati, nije imalo od čega. Kada su došli da preuzmu kuću, shvatili su da je više neće prodati prema procenjenoj vrednosti, već mnogo niže.

Izvršitelji ― ili njihovi nalogodavci, počeše da većaju kako da se osvete. Tužbom ili…? Ne
znamo šta su rešili jer ne znamo ni kakvi su to tipovi bili. Pratili smo samo prevaranta.