ZNANJE JE MOĆ

Ovo je priča u čijem je fokusu pljačka banke u Švajcarskoj. Da li se pljačkašima mogu smatrati oni koji su izvršili pljačku ili neki drugi u ovom događaju?

 

Kada se dogodila pljačka banke u Cirihu, u srcu Švajcarske, pljačkaš je prilikom upada vikao na sve prisutne u banci:

„Svi dole na pod i tišina! Novac pripada državi, ali tvoj život pripada isključivo tebi“.

pljačka banke

Svi u banci su uz najveću tišinu legli na pod. To se zove „KONCEPT PROMENE RAZMIŠLJANJA“. To je menjanje konvencionalnog načina razmišljanja kod ljudi.

Kada je jedna gospođa veoma provokativno ležala na stolu, pljačkaš je vikao na nju: „Molim te, budi civilizovana. Ovo je pljačka, a ne silovanje!“

To se zove „BITI PROFESIONALAC“. Fokus je samo na onome što ste obučeni da radite.

Kada su se pljačkaši vratili kući, mladi pljačkaš (MBA – obučen), rekao je starijem pljačkašu (koji je završio samo 6 razreda osnovne škole): „Brate, hajde da računamo koliko keša imamo?“

Stariji pljačkaš je to glatko odbio rekavši:

„Ti si veoma glup. Imamo toliko novca da će nam trebati 3 dana da prebrojimo. Večeras kad upalimo TV, na vestima će nam reći koliko smo odneli iz banke!“

To se zove „ISKUSTVO“. U današnje vreme, iskustvo je važnije od diploma i stečenog zvanja.

Dok su pljačkaši bili u bekstvu, direktor banke rekao je supervizoru da momentalno pozove policiju.

Ali supervizor mu je odgovorio: „Čekaj! Uzmimo prvo 10 miliona $ od banke za sebe, i dodajmo ih na 70 miliona $ koje smo prethodno proneverili iz banke!“

To se zove „PLIVAJTE SA PLIMOM.“ To je konverzija nepovoljne situacije u sopstvenu korist!

Supervizor reče: „Bilo bi dobro da nas ovako pljačkaju svaki mesec.“

To se zove „UBIJANJE DOSADE“. Lična sreća je važnija od posla kojim se bavite.

Sutradan, na vestima je stajalo saopštenje da je 100 miliona $ opljačkano iz banke. Pljačkaši broje i broje i računaju, ali nisu mogli izbrojati više od 20 miliona $.

Pljačkaši su bili jako ljuti i razočarani:

„Rizikovali smo naše živote, a dobili smo samo 20 miliona $. Direktor banke je lagano uzeo 80 miliona $ vrhovima prstiju. Izgleda da bi bilo bolje da smo se obrazovali nego što smo postali razbojnici!“

To se zove „ZNANJE JE VREDNO KOLIKO I SAMO ZLATO!“

Upravnik banke je nasmejan i srećan jer je svoje gubitke na tržištu pokrio sada ovom pljačkom.

To se zove „ISKORISTI PRILIKU“.

Dakle, ko su pravi pljačkaši u ovoj priči?