RETKA SPOSOBNOST

Zahvaljujući izučavanju i definisanju koje ribe mogu da hodaju po kopnu, naučnici se nadaju da će dobiti više informacija o evolucionom prelazu sa peraja na udove.

 

– Više vrsta riba nego što se to očekivalo verovatno ima sposobnost da se kreće po kopnu i jedno od novih istraživanja svedoči o tome da stvarno postoje ribe koje hodaju – saopštava nemački list Zidojče cajtung.

ribe koje hodaju

– Kada slepa pećinska riba-anđeo Kriptotora Tamikola izranja iz vode, ona se poput daždevnjaka penje pod vodopade i puzi po stenama. Neobična sposobnost retke ribe da se penje na površinu prvi put je viđena 2016. godine u pećinama na Tajlandu. Sada nova istraživanja pokazuju da, verovatno, i druge vrste riba imaju sposobnost da hodaju po kopnu – prenosi ovaj medij.

– Hibridna živa bića poput ove pećinske ribe igrala su ključnu ulogu u razvoju života na Zemlji – ističe se.

Zahvaljujući izučavanju i definisanju koje vrste riba imaju sposobnost kretanja po kopnu, naučnici se nadaju da će dobiti više informacija o evolucionom prelazu sa peraja na udove i bolje razumeti kako su prvi kičmenjaci napustili vodu da bi živeli na kopnu.

Obično kičma i trbušna peraja kod riba nisu povezana – ističe biolog Zaharij Rendal iz Muzeja prirodne istorije na Floridi i koautor istraživanja u „Džurnal of morfolodži“. On dodaje da pećinska riba Kriptotora Tamikola ima drugačiju strukturu. Veća rebra i mišići omogućavaju joj da se kreće po kopnu: to je važna adaptacija za preživljavanje u pećinama sa promenljivim vodostajem i brzim strujama.

U istraživanju tim naučnika iz Muzeja prirodne istorije na Floridi, Tehnološkog instituta Nju Džersi, Univerziteta u Luizijani i Univerziteta Madžo na Tajlandu analizirao je strukturu kostiju 29 različitih vrsta riba iz porodice vijuni i otkrio da 10 vrsta riba ima isti, neobično jak karlični pojas, kao i pećinska riba Kriptotora Tamikola.

– Da bi se ispratila evoluciona istorija porodice riba vijuni, koje žive u planinskim vodama, i analiziralo kako se karlica ovih riba menjala vremenom, naučnici su koristili kombinovani metod istraživanja na osnovu DNK analize i računarske tomografije. Pored toga, oni su otkrili da se snažna karlica verovatno prenosi genski i ima više od jednog porekla, a u porodici vijuni se pojavljivala više puta – navode nemački mediji.

– Rezultat istraživanja nam daje mnogo bolje razumevanje evolucije izuzetno neobičnog događaja – sposobnosti ribe da se kreće po kopnu – rekao je Lorens Pejdž, naučni saradnik muzeja na Floridi.

Izvor: Sputnjik