ISCELITELJSKI UTICAJ

Sveti starac Porfirije govorio je o tome kakav značaj ima vizantijsko pojanje za dušu vernika, potencirajući njegovo isceliteljsko dejstvo.

 

Vizantijsko pojanje osvećuje čoveka bez krvi i ono je jedno važno isceljujuće sredstvo za izmučenu dušu palog i ostrašćenog čoveka.

vizantijsko pojanje

Zbog toga je starac Porfirije, kao mudri lekar duša, učio na sledeći način:

„Vizantijsko pojanje je veoma korisno. Nijedan hrišćanin ne bi trebalo da postoji, a da ga ne poznaje. Treba svi da ga učimo. Jer ima neposrednu vezu sa dušom. Pojanje osvećuje dušu beskrvno. Bez napora, u radosti, postaješ svet“. Osobito za iscelenje depresije vizantijsko pojanje je veoma delotvorno sredstvo.

Ovo pojanje, učio je mudri starac, isceljuje depresiju.

„Jednom je (pričao je Starac) neko bio obuzet demonom, car Saul, i došao mu je David i otpevao mu [neki psalam] i demon je iščezao. Poneo je psaltir – psaltir je bio instrument. Kada ga je obuzimao demon depresije, dolazio je David i pojao mu uz psaltir i tako je demon nestajao. Gde su ti koji jure da nađu leka depresiji. Kada nauče vizantijsko pojanje i vide tugu da nailazi, hop! jednu Slavu i tuga koja dolazi da te obuzme, kao neka vrste duševne melanholije, postaje himna Bogu. Ja to verujem. Bez imalo sumnje to verujem. Kažem vam da jedan znalac pojanja, koji voli pojanje, i koji je pobožan, može neku teškoću svoju da preobrati u muzičko delo, ili da otpeva neko postojeće delo. Tako, umesto da plače i da se muči, prinosi jedno slavoslovlje Bogu“.

Zdrav čovek živi u harmoniji, a vrlina je harmonija, govorio je Starac.

Vizantijsko pojanje je veoma lako, kada ga duša zavoli. Tolika je korist duši od harmonije! Onaj ko zna pojanje i ima smirenje, ima blagodat Božiju. Dođe mu da se razgnevi, da eksplodira, ali se plaši disharmonije, jer i gnev i sva ta grehovna stanja ne nose harmoniju. I tako postepeno omrzne greh i usvaja vrlinu, koja je harmonija“.