PRAVILA ZA PUTNIKE

Vlada Srbije objavila je detaljno uputstvo o tome šta treba da rade putnici koji u Srbiju uđu nakon 18 časova danas u petak 18. septembra.

 

Vlada Srbije objavila je detaljno uputstvo o tome šta treba da rade putnici koji u Srbiju uđu nakon 18 časova danas 18. septembra.

vlada uputstvo

U uputstvu koji je potpisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, navodi se da državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, a koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom (Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina), prilikom pasoške kontrole uručivaće se pisano obaveštenje kojim se upozoravaju na obavezu javljanja nadležnoj kovid ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice.

Samoprocena simptoma

Građani i strani državljani treba da podnesu elektronsku prijavu na adresi www.e-zdravlje.gov.rs.

Kada popunite upitnik samoprocene simptoma, na osnovu odgovora ćete dobiti smernice o daljem postupanju. Ako ostavite broj telefona i Vaši odgovori ukažu na sumnju na kovid 19, pozvaće Vas lekar na pregled u Domu zdravlja.

Dodatno, omogućeno je preuzimanje rezultata testiranja na kovid 19 (PCR test).

Najjednostavniji način pristupa upitniku je putem podataka sa kartice zdravstvenog osiguranja. Prijavom na ovaj način dobićete pristup ograničenim funkcijama portala „e Zdravlje“, koje se tiču samo kovid 19 samoprocene i komunikacije sa Respiratornim ambulantama iz sistema nadzora, gde ćete moći postavljati pitanja koja Vas interesuju u vezi sa ovim virusom.

Registracija naloga i prijava preko portala „e Zdravlje“, kao i prijava preko eID.gov.rs (jedinstvenog državnog sistema za autentikaciju građana u svim sistemima e Uprave) omogućavaju Vam pristup svim funkcijama portala.

Ukoliko korisnik nije osiguranik RFZO-a, registracija naloga i prijava na sistem je omogućena jedino preko eID.gov.rs (mogu se registrovati sve osobe koje imaju JMBG i adresu elektronske pošte).

Popunjavanje ovog upitnika pomoći će im da dobiju bolji uvid u svoje opšte zdravstveno stanje i rezultat testa će biti pokazatelj da li je potrebno da se jave u kovid ambulantu.

Ko treba da se javi u kovid ambulantu

Građanin koji popunjava test treba da rezultat odštampa ili sačuva, kako bi imao dokaz o urađenom testu.

Ovo znači da građani ne treba po automatizmu da posećuju kovid ambulante pri povratku iz inostranstva, već samo oni koji urađenim testom samoprocene dobiju takva uputstva.

Ovim se izbegavaju nepotrebne gužve u ambulantama i eliminiše se opasnost da se nezaraženi građani eventualno inficiraju virusom pri redovima za pregled.

Period posebnom zdravstvenog nadzora traje 10 dana, tako da desetog dana od povratka iz inostranstva, građani koji pri prvom testu nisu dobili uputstvo za odlazak u kovid ambulantu treba da još jednom urade test samoprocene na kovid 19. Ukoliko rezultati tada pokažu da nema opasnosti od infekcije, posebni zdravstveni nadzor za njih prestaje da važi.

Građani koji nisu u mogućnosti da ispune onlajn upitnik, treba da telefonom pozovu Institut ili Zavod za javno zdravlje u svom gradu ili opštini i dobiće sva neophodna uputstva.

Ko nema obavezu da se javi

Obaveza javljanja ambulanti ili zavodu za javno zdravlje ne odnosi se na:

  • akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica,
  • na lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije,
  • na lica koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju,
  • na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija,
  • na članove posade prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republiku Srbiju.