OSTVARITI ISUSOVE ZAPOVESTI

Ljubiti svoje neprijatelje? Isus se sigurno šali. Zapravo, ne, a On je svoje reči pretočio u delo, čak i do Krsta.

 

Kad uzmete u obzir stvari koje pravoslavlje zahteva od vas – post, molitvu, odlazak u crkvu, učenje itd. – to je prilično zahtevan posao. Šta bi još neko mogao tražiti od vas? Možda, ljubiti svoje neprijatelje? Pa, ako mislite da su ove stvari teške, slušajte Hrista:

ljubiti svoje neprijatelje

„I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer i grješnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama čine dobra, kakva vam je hvala? Jer i grješnici čine tako. I ako dajete u zajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala? Jer i grješnici grješnicima daju u zajam da dobiju opet onoliko. Nego ljubite neprijatelje svoje, i činite dobro, i dajte u zajam ne nadajući se ničemu; i plata će vam biti velika, i bićete sinovi Svevišnjega, jer je on blag i prema nezahvalnima i zlima“ (Lk 6,32-35).

Ljubiti svoje neprijatelje? Isus se sigurno šali. Zapravo, ne, a On je svoje reči pretočio u delo, čak i do Krsta. Često ne volim i ljude koje nazivam prijateljima. Ne znam kako bih u svetu trebalo da volim svoje neprijatelje. Reč „neprijatelj“ znači nekoga koga ne volim ili zapravo prezirem. Kako da ga volim? Koje ljudsko biće nema neprijatelja?

Vođa mafije na ostrvu Sicilija bio je na samrti. Pozvao je lokalnog sveštenika da dođe da ga vidi i sasluša njegovu ispovest. Odlučio je da želi da se izmiri s Bogom pre nego što umre. Došao je sveštenik i, pre nego što je počeo da deli svete tajne, rekao je:

„Deo pripreme za smrt je taj da treba oprostiti svim neprijateljima“.

Mafijaški vođa je rekao:

„Oče, nemam neprijatelja“.

Sveštenik je bio iznenađen i rekao:

„To je neverovatno! Posle svih godina vašeg nasilnog i zločinačkog života, morate imati neprijatelje!“

Mafijaš je odgovorio:

„Ne, oče, zaista nemam neprijatelja. Sve sam ih pobio“. (O. Andrej Harman)

Isus nije na to mislio, ali postoji li način na koji možemo zavoleti svoje neprijatelje?

Otac Andrej Harmon, parohijski sveštenik Antiohijske pravoslavne crkve Svetog Mateja, Severni Rojalton, Ohajo predlaže sledeće:

1. Molite se – pitam se koliko često pomislimo da se molimo za svoje neprijatelje. Zašto se moliti za njih? Uglavnom zato što samo Bog može izlečiti rane srca. Moleći se za svoje neprijatelje, naša srca mogu biti izlečena.

2. Zablagodarite Bogu na nečem dobrom u vezi s vašim neprijateljem – Skloni smo da o našim neprijateljima smatramo osobama lišenim bilo čega dobrog. Činjenica je da oni nisu ništa više zli od nas, a mi verujemo da u nama postoji neko dobro. Zadržavanje na dobrom, a ne na zlom može dovesti do spoznaje da smo poput svog neprijatelja mešavina dobra i zla. Možda je moje zlo doprinelo sukobu. Možda sam, sećajući nepravde, zaboravio ulogu koju sam odigrao i učinio da moj neprijatelj bude više negativac nego što zaslužuje.

3. Preusmerite svoj gnev – jedna od velikih prepreka ka stvaranju mira je gnev. Zbog gneva nećemo saslušati nijedan predlog da je pomirenje moguće. Šta znači preusmeriti gnev? Znači usmeriti gnev protiv korena greha u sopstvenom srcu, umesto prema ljudima koji nas vređaju. Da smo to učinili, postali bismo sveci. Pitajte svetog Mojsija Murina.

4. Ophodite se plemenito prema neprijateljima – na samom kraju, Isus nam kaže da nije dovoljno činiti dobro ljudima koji nam se dopadaju. Moramo učiniti nešto dobro svojim neprijateljima, kao što je okrenuti drugi obraz ili preći dodatni kilometar. Treba da budemo poput našeg Oca koji je dobar prema zlima, kao i prema pravednicima; koji daje kiši da pada na polja pravednika i nepravednika. Dakle, Isus je rekao da bi trebalo da budemo poput Oca. Čineći dobre stvari, možda ćemo saznati da možemo promeniti nečije srce i steći prijatelja. Mogli bismo otkriti blago istinske smernosti.

Činite dobro svojim neprijateljima. Budite kao Otac vaš na Nebesima. Ljubiti neprijatelja svog promeniće vam život i spasiti dušu.

Izvor: Vjeronauka.net