NAJBOLJE PISMO NA SVETU

Nemački lekar Verner Veber smatrao je da je ćirilica savršeno pismo, pa je još u Lajpcigu 1937. godine objavio da je ona „odmor za oči“.

 

Nemački oftalmolog dr Verner Veber nazvao je srpsku ćirilicu „prvom azbukom sveta“. On je odbranio doktorsku disertaciju u Lajpcigu 1937. godine na temu „Azbuke sveta“ kada je ustanovio da je srpska ćirilica „odmor za oči“.

verner veber

Prema njegovim tvrdnjama, ovo pismo najmanje od svih zamara oči i jednostavno je, zbog čega je ponelo titulu „prve azbuke sveta“.

Srpsku ćirilicu najsavršenijim pismom na svetu smatrao je i poznati irski dramski pisac Džordž Bernard Šo. On je u svom testamentu ostavio novčani iznos od 367.233 funte Englezu koji uspe da uprosti englesku abecedu po uzoru na Vukovu ćirilicu (jedno slovo – jedan glas).

Ipak, među Britancima se do danas nije našao takav reformator koji bi dobio zaostavštinu velikog pisca. Izbacivanjem poluglasnika i uvođenjem grafema „Њ“ i „Љ“, Vuk je nastavio reforme koje je započeo Sava Mrkalj.

Ćirilica je, inače, slovensko pismo nastalo krajem devetog veka u današnjoj Bugarskoj. Stvorena je po ugledu na grčko ustavno pismo. Iz ovog pisma su uzeti i znaci, a za glasove kojih nije bilo u grčkom jeziku, načinjene su grafeme po ugledu na grčka i glagoljska slova.

Izgled slova „Ђ“ je prihvatio od Lukijana Mušickog, „Џ“ je uzeo iz starih rumunskih rukopisa, a „Ћ“ iz starih srpskih rukopisa. Slovo „J“, koje je uzeo iz latinice, pripisivano mu je za „najveći greh“ u crkvenim krugovima, gde su govorili da je srpski reformator time radio na pokatoličenju srpskog naroda.

Vukova fonetska azbuka (naziv prema nazivu slova: A – az, B – buki) sa 30 grafema zvanično je prihvaćena 1868. godine.

Kao jednostavnije pismo od glagoljice, koja je dosta starija po postanku, ćirilica ju je potiskivala i ustaljivala se u Bugarskoj, Srbiji, Makedoniji i Rusiji.

Izvor: Sputnjik