KONCEPT U SKLADU SA SITUACIJOM

Predstavljen je eksperimentalni projekat kompanije CRA-Carlo Ratti Associati koja je stvorila radni prostor u skladu sa postpandemijskim izazovima.

 

Predstavljen je eksperimentalni projekat kompanije CRA-Carlo Ratti Associati koja je stvorila radni prostor u skladu sa postpandemijskim izazovima.

radni prostor

Shodno tome, ovaj novi radni prostor uključuje elemente kao što su dezinfekcija stolova koja je automatizovana, zajedničke digitalne platforme i pametne prozore, a sve u cilju obezbeđenja zdravlja, sigurnosti i socijaliizacije.

Pilot projekat za „Otvoreni inovativni centar“ bankarske kompanije Sella Group u Torinu u Italiji fokusira se se na stvaranje poslovnog prostora koji prkosi pandemiji. Zasnovan je na pretpostavci da će većina kompanija verovatno nastaviti da promoviše kombinovanje rada na daljinu i dolaska na posao sa tim da je direktna interakcija među ljudima na poslu nezamenjiva.

Centralna mesta će biti područja za zajedničke aktivnosti i povezivanje, pa se u vezi sa tim predlaže uvođenje uzlaznog niza kaskadno postavljenih „terasica“ koje služe kao područja za sastanke oko glavnog stepeništa.

I pored toga što je rad na daljinu poželjan u doba pandemije, fizičke kancelarije su tu da bi se ljudi povezali i da bi se ojačale one „slabe veze“ među kolegama koje su ključne za stvaranje novih ideja, inovacija i uspostavljanja korporativne kulture. Shodno tome projekat podstiče nove ideje i kreativnost kroz novi način organizovanja prostora, uz dezinfekciju stolova UV-C zracima i upravljanja čistim vazduhom u random okruženju.

Manja popunjenost tokom nedelje zahteva prelazak na „paradigmu vrućeg stola“. Ovo podrazumeva sistem organizovanja poslovnog prostora gde različiti radnici koriste isti radni sto, stolicu ili površinu tokom različitih vremenskih perioda npr. u različito doba dana ili nedelje. Radni prostori su optimizovani i raspoređivanjem stolica upravlja se na način da se postigne poboljšana interakcija između članova tima.

Projekat takođe uključuje i ventilacioni sistem sa povratkom toplotne energije koji eliminiše širenje virusa, dok sistem „pametnih prozora“ direktno menja vazduh. Razmena vazduha smanjena je između različitih prostora, dok je kontinuirana cirkulacija između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora poboljšana.

Ovim projektom se prevazilazi tradicionalna sliku otvorenog prostora koji je ispunjen pojedinačnim stolovima, i zamjenjuje se složenijim izgledom koji njeguje kreativnost i promoviše sigurnije načine korišćenja i deljenja prostora. Takođe je zbog pandemije presudno preispitati i ulogu tehničkih karakteristika infrastrukture koji poboljšavaju boravak u objektu, poput npr. sistema za ventilaciju, grejanje i klimatizaciju.

Izvor: Gradjevinarstvo.rs