SAVREMENI SODOMA I GOMORA

Sveti vladika Nikolaj govorio je o tome koliko su povezani razvrat i ateizam, odnosno koliko neznaboštvo utiče na pojavu i širenje nemorala.

Ovako je u svom jednom delu sveti vladika Nikolaj Velimirović napisao o tome koliko su vezani razvrat i ateizam.

razvrat ateizam

Kada bi se sveti Pavle ponovo javio na Zapadu, začudio bi se kako se moral neznabožačkog Korinta rasprostro po njivi Gospodnjoj i kako je mnogo danas Korinta u svetu!

Začudio bi se i zaplakao bi apostol Božiji kad bi video kako se razvrat, pod imenom ljubavi širi, organizovano i legalizovano, kroz pesmu i priču, kroz knjige i slike, kroz pozorišne predstave i romane, i kroz sve moguće – u njegovo vreme i nepoznate – načine i puteve. Zaista razvrat, uzviknuo bi Pavle opet, kakva se i kod neznabožaca ne čuje.

Još je razmaženost tih jeretika pojačana propoveđu o Bogu kao Ocu, ali ne i kao Sudiji. Otac, otac, govore, a ne kažu: Sudija! To je dovelo do drskosti i raspusnosti “dece” pred Ocem. Najzad i do odricanja Oca. Do ateizma! Do ateizma u takvoj meri i u takvom broju, kao nikad i nigde ni u jednom narodu niti i u jednoj civilizaciji sveta.

Nažalost, oba ta zla, razvrat i ateizam, počeli su se uvlačiti i u Istok, kako u pravoslavni, tako i u muslimanski Istok. No to se uvlači propagandom i pritiskom Zapada. Jer ne može se reći za tumače Kurana da su oni odbacili strah od Boga, pošto Kuran nikako i ne govori o ljubavi i o Očinstvu Božijem, nego samo i isključivo o strahu od Boga. Ne može se reći ni za sveštenike pravoslavne, da su oni izbacili strah Gospodnji iz svojih beseda i propovedi.

Ali javljaju se izuzeci, slično našem prijatelju koga spomenusmo u početku. To su oni propovednici reči Božije koji, nemajući sami straha Gospodnjega, ne uče narod strahu. Takvo zlo nadahnuće oni nisu mogli primeniti ni iz Svetog Pisma niti iz duše našeg pravoslavnog naroda. Primili su ga od zapadnih jeretika, od pogrešnih tumača Pisma.

Zato govore o ljubavi bez straha, i o Bog samo kao Ocu, a ne i kao strašnom sudiji. Slepi kod očiju, oni ne vide ono što narod vidi svaki dan i svaki čas: ne vide čudesa Božija. Ne vide ruku Božiju koja bije zlotvore i nepravednike i sada, u ovom veku, i kako time signalizira približenje onoga strašnoga časa kada će se javiti večna pravda Božija i Sud.

Zaista su sami razmažena deca, koja kao otrovom dejstvuju da i ostala deca Božija postanu razmažena. I zaista su prouzrokovali gneva Gospodnjega, koji se javlja na svakom mestu i u svakom vremenu ispražnjenom od straha Gospodnjega.