SMANJENJE OTPADA

Švedska kompanija IKEA odlučila je da iz svoje ponude povuče sve nepunjive alkalne baterije do oktobra 2021. godine.

 

Nepunjive alkalne baterije koje imaju široku primenu ali su i jedan od većih zagađivača životne sredine su sve manje u ponudi na tržištu.

alkalne baterije

Tako je u skladu sa svojim ciljem da podstakne i omogući ljudima zdraviji i održiviji život kod kuće, kompanija IKEA odlučila da iz svoje ponude povuče sve nepunjive alkalne baterije do oktobra 2021. godine.

Ovom odlukom, švedska firma želi da inspiriše kupce koji često koriste baterije da pređu na upotrebu punjivih baterija, jer njihovim redovnim korišćenjem, kupci mogu uštedeti novac, ali i smanjiti količinu proizvedenog otpada kod kuće.

Naime, nekoliko uporednih studija za Ocenjivanje životnog ciklusa (Life Cycle Assessment) pokazuju da je, uticaj alkalnih baterija na životnu sredinu veći, u poređenju sa punjivim nikl metal hidrid (NiMH) baterijama. To se najpre odnosi na njihovo korišćenje u uobičajenim kućnim uređajima sa velikom potrošnjom energije koji se često pune – poput igračaka, baterijskih lampi, prenosivih zvučnika ili fotoaparata. ​

Već nakon 10 punjenja NiHM baterija, emisija gasova koji utiču na stvaranje efekta staklene bašte je manja, u poređenju sa upotrebom alkalnih baterija, koje obezbeđuju istu količinu energije. Kada se dostigne 50 punjenja, ukupan uticaj ​NiMH baterija na životnu sredinu je jednak ili čak manji od uticaja alkalnih baterija.​

Računica pokazuje da ukoliko bi, hipotetički, svi kupci prilikom korišćenja uređaja sa velikom potrošnjom energije, alkalne baterije zamenili punjivim baterijama i punili ih samo 50 puta, imali bismo smanjenje globalnog otpada za 5.000 tona na godišnjem nivou.

Izvor: Danas online