GREJT BERINGTON DEKLARACIJA

Grupa američkih epidemiologa preporučuje pristup „fokusirana zaštita“ kao način aktivne borbe protiv koronavirusa, koja podrazumeva što brži povratak normalnom životu.

 

Kao epidomiolozi za infektivne bolesti i naučnici u javnom zdravlju ozbiljno smo zabrinuti zbog štetnih uticaja po fizičko i psihičko zdravlje pretežnih zdravstvenih KOVID 19 državnih politika i preporučujemo pristup koji nazivamo fokusirana zaštita.

fokusirana zaštita

Time što smo i levičarski i desničarski opredeljeni i sa svih strana sveta, posvetili smo svoje profesionalne karijere zaštiti ljudi. Trenutne ‘politike zatvaranja’ (lockdown prim.prev.) izazivaju užasne efekte po kratkoročno i dugoročno javno zdravlje. Rezultati (da samo navedemo nekolicinu) uključuju niže stope vakcinacije dece, pogoršane ishode kardiovaskularnih bolesti , manji broj skrininga za kancer i narušeno mentalno zdravlje – što će dovesti do veće i preterane smrtnosti u godinama koje predstoje, a radnička klasa i mlađi članovi društva će snositi najteži teret svega ovoga. Uskraćivanje đacima odlazak u školu je ozbiljna nepravda.

Održavanje ovih mera dok vakcina ne bude bila na raspolaganju će izazvati nepopravljivu štetu, a oni koji žive bez životnih privilegija u društvu će biti nesrazmerno oštećeni.

Na sreću, sve više razumemo ovaj virus. Znamo da je vulnerabilnost i smrtnost od KOVID 19 više od hiljadu puta kod starih i bolesnih nego kod mladih. Zaista, KOVID 19 je manje opasan nego mnogi drugi negativni efekti, uključujući i grip.

Kako se imunitet gradi među stanovništvom, rizik od infekcije po sve – uključujući i one u vulnerabilnim grupama – opada. Znamo da će sve populacije vremenom dostići imunitet krda – tj. do tačke na kojoj stopa novih zaraza bude stabilna – a da ovo može biti potpomognuto vakcinama (ali neće zavisiti od vakcina). Naš cilj stoga treba da bude da se minimizira smrtnost i šteta po društvo dok ne budemo stekli imunitet krda.

BioImunitet kapi za imunitet

Pristup koji nosi najveći stepen humanosti koji balansira rizike i dobrobiti od sticanja imuniteta krda je da se dozvoli onima koji su na minimalnom riziku od smrtnosti da žive svoje živote normalno da bi izgradili imunitet na virus kroz prirodnu zaraženost, a kroz bolju zastitu onih koji su u najvećem riziku. Nazvali smo je fokusirana zaštita.

Usvajanje mera zaštite vulnerabilnih grupa treba da bude glavni cilj aktivnosti službi za javno zdravlje vezano za KOVID 19. Dajući primer drugima, domovi za negu starih i bolesnih treba da angažuju osoblje sa stečenim imunitetom i da sprovodi učestalo PCR testiranje ostalog osoblja i svih posetilaca. Rotacija osoblja treba da bude minimizirana. Penzioneri koji žive u svojim domovima treba da dobijaju namirnice i ostale potrepštine isporučene na adresu. Kada je to moguće, treba da se nalaze sa članovima porodice van pre nego unutra. Obimna i detaljna lista mera, uključujući i odgovarajuće pristupe domaćinstvima sa više generacija može biti implementirana, a to je sasvim u okviru obima i mogućnosti radnih obaveza profesionalaca za javno zdravlje.

Onima koji nisu vulnerabilni treba odmah da bude dozvoljeno da nastave da žive normalan život. Jednostavne mere higijene, kao što je pranje ruku i ostanak kod kuće kada su bolesni treba da se praktikuje od svakoga da se umanji ‘prag imuniteta krda’. Škole i univerziteti treba da budu otvoreni za nastavu uživo. Vannastavne aktivnosti, poput sporta, treba da se nastave. Odrasli ljudi mlađe starosne dobi treba da rade normalno radije nego od kuće. Restorani i ostala preduzeća treba da se otvore. Umetnost, muzika, sport i ostale kulturne aktivnosti treba da se ponovo obavljaju. Ljudi koji su u većem riziku mogu da učestvuju ako tako žele, dok društvo kao celina uživa zaštitu omogućenu vulnerabilnim grupama od strane onih koji su izgradili imunitet krda.

4. oktobar 2020

Ova deklaracija je napisana i potpisana u Grejt Beringtonu (Great Barrington), Sjedinjene Američke Države

POTPISNICI:

Dr. Martin Kulldorff, professor of medicine at Harvard University, a biostatistician, and epidemiologist with expertise in detecting and monitoring of infectious disease outbreaks and vaccine safety evaluations.

Dr. Sunetra Gupta, professor at Oxford University, an epidemiologist with expertise in immunology, vaccine development, and mathematical modeling of infectious diseases.

Dr. Jay Bhattacharya, professor at Stanford University Medical School, a physician, epidemiologist, health economist, and public health policy expert focusing on infectious diseases and vulnerable populations.