BUKVAR ŽIVLJENJA

Episkop žički Nikolaj Velimirović govorio je o tome kada i kako može svima da nam bude bolje. On je to najlepše umeo da prenese kroz poučnu priču.

 

Sveti vladika Nikolaj umeo je da kroz razgovore da pouku, pa je tako ostavio i jednostavna pravila o tome kako može da nam bude bolje.

da nam bude bolje

Priča se, kako je u staro vreme u Misiru bilo nastalo zlo stanje među ljudima, slično današnjem stanju u svetu. Onda se dva očajna druga iz Aleksandrije reše da idu po svetu i traže da nađu bar jednog čoveka mudra i srećna.

Posle dugog i uzaludnog traženja naiđu na svetog čoveka u nekoj usamljenoj dubravi. Ovaj im se pokloni do zemlje i radosno ih primi u svojoj kolibi.

Posle dugog razgovora i ispitivanja uvere se ona dva putnika da su zaista našli čoveka u kome su se susreli mudrost i sreća. Pa mu reknu:

– Ali čoveče Božji, mi ne možemo živeti kao ti! Kako, dakle da budemo srećni?

Zaplaka se čovek Božji, pa uzdiže pogled k nebu i kroz plač reče:

– Nije nužno da vi živite kao ja. No, da bi bili srećniji nego što ste, držite se ovih pravila:

  • mislite o Bogu bar koliko mislite o ljudima;
  • bojite se Boga bar koliko se bojite ljudi;
  • poštujte Boga bar koliko poštujete ljude;
  • molite se Bogu bar koliko se molite ljudima;
  • nadajte se u Boga bar koliko se nadate u ljude;
  • ištite pomoć od Boga bar koliko ištete od ljudi;
  • vršite zakon Božji bar koliko vršite zakon ljudski;
  • blagodarite Bogu bar koliko blagodarite ljudima;
  • slavite Boga bar koliko slavite ljude!

Saslušavši ovaj bukvar življenja i vladanja ona dva druga se vrate zadovoljni svojim kućama. Preko ovog bukvara niko i nikada ne može preći na težu knjigu.