NIVO RELIGIOZNOG ŽIVOTA

Sveti Mitropolit Filaret Voznesenski govorio je o tome šta znači modernizam u Crkvi u današnjem vremenu opšte pometenosti razuma i razvrata.

 

Modernizam u Crkvi, to je uređivanje crkvenog života na principima savremenosti i ugađanja ljudskim slabostima…

modernizam u crkvi

Modernizam stavlja ugađanje ljudskim slabostima iznad moralnih, pa čak i dogmatskih zahteva Crkve. Koliko se svet udaljava od Hristovih načela, toliko i modernizam sve više i više snižava nivo religioznog života…

U današnje vreme opšte neodlučnosti, pometenosti umova i razvraćenosti, od nas se naročito zahteva da ispovedamo istinsko učenje Crkve, ne obazirući se na to ko nas sluša i na neverje koje nas okružuje.

Ako radi približavanja zabludama ovog veka budemo prećutkivali istinu ili radi ugađanja ovom svetu predavali lažno učenje, onda bismo onima koji istinu traže zapravo davali kamenje umesto hleba.

Što je na višem mestu onaj koji tako postupa, to veću sablazan stvara i tim teže mogu da budu posledice.

(Ovim se ne pozivaju ljudi na raskol tj napuštanje Crkve nego da upravo budu poslušni Gospodu Hristu i Crkvi pre koje se spoznaje Volja Božija i veru ne prilagođavaju sebi jer je to gordost tj egoizam nego obratno da se odreknu sebe i svog starog grešnog života i da žive kako je Hristos Bog zapovedio u Crkvi preko Svetoga Pisma i Svetih Otaca i savremenih otaca tj. episkopa i sveštenika).