KAKO IZABRATI DOM ZA STARE

Treće doba često se pogrešno shvata kao nužna bolest, umesto kao proces. Kako se živi u sve bržem vremenu, čini se da ljudi sve sporije stare, kako fizički, tako i duhovno. Tako se i njihova potreba za druženjem među vršnjacima produbljuje.

 

Na sreću tu može pomoći dom za stare.

dom za stare

Iz tog razloga, sve više starijih sugrađana odlučuje se da svoje vreme provodi među svojim vršnjacima, a jedan od najboljih izbora za to je starački dom.

Najbitniji faktori

Mnogo je faktora koji utiču na odabir doma, a jedan od prvih kriterijuma koji se uzima u obzir je odluka između državnog i privatnog doma. Više je faktora koji utiču na izbor jedan od ova dva doma. To je, pre svega, cena. Nažalost, usled loše materijalne situacije, mnogi naši sugrađani ne mogu da izaberu privatan dom jer su cene najčešće značajno veće nego u državnim. Ovo posebno važi za smeštaj osoba koje su u težem stanju. Osobe koje pate od demencije, pokretne demencije, pretrpljenog šloga nakon kog je osoba ostala nepokretna ili slično.

Problem cene je uvek jedan od najbitnijih faktora jer se kreće u rasponu od nekoliko stotina evra mesečno. Cena u velikoj meri zavisi i od lokacije samog doma (da li se radi o centru grada, periferiji ili udaljenijim mestima). Ali i od ponude samog doma. Kao što smo rekli, lokacija je bitna stavka pri izboru doma. Ukoliko je dom blizu, mlađima je lakše da ostanu u kontaktu sa svojim starijim članovima porodice koji su tamo smešteni.

Stanje osobe koja se smešta može ponekad da bude presudno za prijem u domsku ustanovu. Zbog različitih potreba korisnika, ne primaju svi domovi sve korisnike. Neki domovi nemaju uslova za smeštaj teže obolellih pacijenata. Zato je veoma bitno raspitati se i posetiti dom za stare. Ako se traži smeštaj za dementnu osobu, bitno je znati da će ona stalno biti pod nadzorom i imati adekvatnu negu.

Dom za stare i kapacitet

Kada je reč o kapacitetu doma, privatni domovi imaju često manje mesta od državnih. Nekad mogu da prime svega deset ili petnaest korisnika. Tako se može desiti da nema mesta onda kada je urgentno da starija osoba dobije smeštaj. Međutim, iako su državni domovi većeg kapacitete i mogu da prime i po nekoliko stotina korisnika, zbog velike potražnje i ovde postoji manjak kapaciteta.

Jedan od glavnih problema prilikom pretrage staračkog doma jeste taj što potraga za ovim ustanovama počinje obično kad nema drugih opcija (nakon pada, povrede, loma, nakon dijagnostikovane demencije ili Alchajmerove bolesti).

Standard i cena

Cena je, u većini slučajeva, prihvatljiva. Dnevni boravak u većini državnih domova za stare kreće se oko deset evra, odnosno nešto više od hiljadu dinara. Za tu svotu obezbeđen je smeštaj, stručna briga o pacijentu, hrana, higijena, dodatne aktivnosti. Mnogi elementi boravka u domu podrazumevaju i fizičko angažovanje osoblja. Na primer ukazivanja pomoći pri ustajanju i sedenju, pri tuširanju, guranje kolica, pomeranje prilikom presvlačenja.

Kada se uporede standardi i zahtevi koje država nameće domovima za stare, cena svih ovih zahteva za vlasnika doma, i mogućnosti stanovništva da plati negu starih lica u domu, jasno je da su stvari daleko kompleksnije nego što se na prvi pogled čini.