ZAKON O ZAŠTITI AUTORSKIH PRAVA

Pevate nečiju pesmu i snimili ste to, pa postavili na društvenim mrežama. Uskoro će ovakvo „ponašanje“ biti zabranjeno i sankcionisano.

 

Kada u praksi zaživi Direktiva o zaštiti autorskih prava, koju je usvojio Evropski parlament, niko više neće smeti na društvenim mrežama da postavlja tuđe fotografije, grafička rešenja, pa ni svoje video-klipove na kojima peva nečiju pesmu.

nečiju pesmu

Iako zasad nije jasno kako će u praksi biti sprovodljiva ova novina, ona će naročito pogoditi „kradljivce“ tuđih misli i rečenica na Fejsbuku i Tviter, koji su ih kopirali i delili kao svoje mudrolije.

– S jedne strane, ideja je bila da se birokratski uredi oblast autorskih prava na internetu, ali nisam siguran da je to baš pravi način. Nemoguće je kontrolisati sve što postoji na internetu. Nepoznanica je i koliko će se to strogo kažnjavati. I prema dosadašnjim zakonima bilo je kažnjivo kršenje autorskih prava, ali će sada najveći problem imati vlasnici društvenih mreža jer oni sad moraju naći načina da to isprate. Videćemo u narednih pola godine kako će se iskristalisati stvari – objašnjava Vuk Ninić, predavač na IT akademiji, i dodaje:

– Pretpostavljam da će naše zakonodavstvo pratiti zakone EU. Biće zabranjeno upotreba svake grafike, video-zapisa, audio-zapisa, svakog teksta. Neće moći da se kopira tuđi post na Tviteru ili Fejsbuku i da se postavi kao svoj. Zasad ne postoje sistemi na vebu koji to prate.

On dodaje da se, s druge strane, ograničava sloboda na internetu, jer postoji i poštena upotreba kada se nešto koristi kao primer.

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić objasnio je da svaki vid umnožavanja dela na internetu bez dozvole autora predstavlja povredu njegovog prava.

– Naši građani treba da budu svesni da su filmovi, knjige, muzika, fotografije, novinski članci itd. proizvod nečijeg intelektualnog rada i da svako ko je uložio određeni stvaralački trud mora da bude zaštićen. Kao što nigde na svetu nema besplatnog ručka, tako ne sme da ga bude ni u intelektualnoj svojini. Kao što je nedozvoljeno kopirati udžbenik u kopirnici bez dozvole autora, tako je nedozvoljeno deliti ga, odnosno šerovati ga – ističe Marić i dodaje da onaj ko želi da umnoži nečije delo za to mora da traži i dobije dozvolu autora.

Šta neće moći da se radi na društvenim mrežama:

– korišćenje tuđih fotografija bez dozvole
– upotreba tuđih crteža bez dozvole
– korišćenje tuđih grafičkih rešenja
– korišćenje tuđih audio i video zapisa
– kopiranje i postavljanje tuđih postova kao svojih
– pravljenje i deljenje popularnih gifova od tuđih fotografija i crteža
– pravljenje i deljenje internet mimova (duhovitih komentara napisanih na popularnim slikama)
– navođenje delova iz knjiga

Za krađu autorskih prava do tri godine zatvora

Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, prema članu 199 Krivičnog zakonika Srbije, strogo je kažnjivo.

– Ko neovlašćeno objavi, snimi, umnoži ili na drugi način javno saopšti u celini ili delimično autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, emisiju, računarski program ili bazu podataka, kazniće se zatvorom do tri godine – piše u članu 199 Krivičnog zakonika Srbije, u kome je ista visina kazne zaprećena i za one koji tuđu intelektualnu svojinu stavljaju u promet.

Izvor: Kurir.rs