ŽIVOT DOSTOJAN BOŽJE MILOSTI

Videći u svom spasenju prst Božji, Luka Stolpnik prezre svu sujetu sveta i postade monah koji je na jednom stubu proveo 45 godina.

 

Prepodobni Luka Stolpnik živeo je u Carigradu u vreme cara Konstantina Porfirorodnog. Kao vojnik učestvovao u ratu protiv Bugara, u kome vide pogibiju mnogih hiljada ljudi i iz koga rata on izađe živ i nepovređen, ali onda odluči da svoj život posveti Gospodu Bogu.

luka stolpnik

Videći u svom spasenju prst Božji, on prezre svu sujetu sveta, povuče se na jedan stolp (stub) kod Halkidona, na kome se podvizavaše punih četrdeset pet godina čisteći dušu svoju od svake grešne želje i pomisli. Ugodivši Bogu, upokoji se između 970-980. godine i preseli se u bolji život.

Prepodobni Luka Stolpnik živeo je u vreme Vizantijskog cara Romana i Konstantina Porfirorodnog, zeta cara Romana i sina cara Lava Mudrog, a za patrijarhovanja Teofilakta sina cara Romana.

U to vreme Bugari napadoše na Vizantijsku carevinu, i po carskom naređenju Luka bi uzet u vojsku i učestvova u ratu. U tome ratu Luka vide pogibiju mnogih hiljada ljudi, no po promislu Božjem on izađe iz rata živ i nepovređen.

Videći u svom spasenju prst Božji, Luka prezre svu sujetu sveta i postade monah. I pošto pokaza veliki uspeh u podvižništvu on bi rukopoložen za prezvitera.

Revnujući u vrlinama on je nosio teške verige i šest dana u nedelji ništa jeo nije, samo je u sedmi uzimao po jednu prosforu i nešto zelja. Zatim uziđe na jedan stolp i provede na njemu tri godine.

Potom, upućen glasom Božjim s neba, on ode na goru Olimp i metnu sebi kamen u usta, da ne bi narušio podvig ćutanja. Odatle pređe u Carigrad i naposletku u grad Halkidon. Tamo on ponovo uziće na jedan stolp, i čineći bezbrojna čudesa provede na njemu četrdeset pet godina, pa otide ka Gospodu.