TURISTIČKA AGENCIJA – DELATNOST I POSLOVANJE

Iako su ljudi putovali i mnogo pre nego što su postojale organizacije samih putovanja, turistička agencija je svojim poslovanjem otpočela eru masovnih putovanja, dostupnih većini ljudi.

 

Ono što je ranije sputavalo ljude da negde odu, kao što je nemogućnost da saznaju opcije smeštaja, predvide tok putovanja, sami istraže najzanimljivija mesta za posetu, pokretanjem turističkih agencija potpuno je iščezlo.

Iako se za agencije najčešće vezuje uloga posredništva, one imaju i druge funkcije, koje ćemo predočiti u daljem tekstu.

Dlanovi na kojima je prikaz mape sveta i oblasti ponude turistickih agencija

Prvobitna i osnovna funkcija agencija jeste posredovanje

Ova delatnost turističkih agencija izuzetno je značajna kada se ima u vidu povezivanje ponude i potražnje na tržištu turizma. One posluju sa brojnim ugostiteljskim i saobraćajnim firmama, uvršćujući njihove usluge u turističku ponudu i nudeći ih turistima.

Kada su u pitanju turističke agencije Beograd obiluje privrednim organizacijama ovog tipa, koje prodaju usluge trećih organizacija ili ih nude kao svoje, u posebnim kombinacijama. 

Pojavom turističkih agencija, a takođe i razvojem drumskog saobraćaja i komercijalizacijom avio saobraćaja, sve udaljene destinacije postale su odjednom dostupne ogromnom broju ljudi. Delatnost turističkih agencija time je postala izuzetno vredna, što je uticalo da dobiju istaknuto mesto u svetu turizma.

Do pre nekoliko godina, ali čak i sada u velikoj meri i uprkos pojavi interneta, najudobniji i najsigurniji način putovanja jeste upravo preko turističke agencije. Organizovan put, obezbeđen smeštaj, uvek dostupan turistički vodič, kao i brojne druge pogodnosti koje agencije omogućavaju nezamenjive su pogodnosti u svetu putovanja.

Uočivši da postoje i brojne druge usluge koje mogu olakšati putovanje, vremenom su turističke agencije proširile asortiman svojih usluga. Na to se nadovezuje druga važna delatnost turističkih putovanja – organizacija celokupnog putovanja.

Organizovanje celokupnog putovanja privuklo je još više turista

Iako su put i smeštaj najvažniji elementi putovanja, bitno je i kako će se vreme na samom putovanju iskoristiti. Pre pojave interneta, bilo je neuporedivo komplikovanije informisati se o najistaknutijim mestima koja se mogu posetiti na svakoj destinaciji i brojnim drugim detaljima, što je narušavalo uživanje u putovanju.

Turistička agencija i putnički kofer sa pasošem

Ljudi su se mogli voditi preporukama onih koji su to mesto posetili ili informacijama meštana, ali je svako detaljnije informisanje bilo otežano. Zato su se agencije uhvatile osmišljavanja celog putovanja, u nameri da olakšaju ljudima da se snađu na novim destinacijama i tako unaprede turizam.

Tako su turistički aranžmani postali reprezentativni turistički proizvodi agencija koje ih kreiraju, a omogućili su ljubiteljima putovanja da, pored toga što ne brinu o smeštaju i prevozu, ne tragaju za mestima gde mogu obedovati, iznajmiti kola, kupiti ulaznice za muzej, galeriju ili neku drugu značajnu ustanovu.

Posebna pogodnost ovakvih aranžamana za turiste nalazi se u činjenici da je ukupna cena putovanja sa svim uključenim sadržajima najčešće značajno povoljnija nego kada bi se pojedinačno plaćao svaki element putovanja.

Iako se turisti mogu i samostalno organizovati da posete sve što žele, posebno u današnje vreme, kada su mnoge informacije dostupne na svakom koraku, nisu zanemarljive prednosti koje pruža upravo putovanje preko agencije.

Kada ste negde prvi put, verovatnoća da ćete lutati i izgubiti vreme, koje je ipak ograničeno, nije mala. Takođe, turističke agencije pretežno pravilno procenjuju značaj objekata, ustanova i drugih atrakcija, što odgovara količini vremena koje određuju za njihovu posetu, pa skoro da nema gubljenja dragocenog vremena na pogrešne stvari.

Važna je i informativno-propagandna aktivnost agencije

Informacije koje agencije mogu da dobiju korisne su za sve učesnike u turističkom poslovanju. Zahvaljujući podacima do kojih turistički radnici dolaze, prodaju se smeštajni kapaciteti i putne karte, što čini turiste zadovoljnim korisnicima ovih usluga, a omogućava zaradu agenciji, ugostiteljima i prevoznicima. 

Svaka ozbiljna turistička agencija mora posedovati izuzetno veliki broj informacija koje bi mogle zanimati turiste. Nedostatak pravih i pouzdanih informacija može odbiti ogroman broj potencijalnih korisnika usluga turističke agencije, što svakako nije željeni ishod.

U važne informacije spadaju podaci o redu vožnje i letenja sa popustima, zatim carinski, devizni, zdravstveni propisi, datumi važnih manifestacija, značajni kulturno-istorijski objekti, kao i brojne druge korisne adrese i telefoni.

Iako se i sve ove informacije mogu pribaviti preko interneta, mnogo je jednostavnije da to neko profesionalan učini umesto putnika i sažme sve relevantne informacije na jednom mestu. 

Takođe, podrazumeva se da agencija pribegava propagandnim sredstvima, da koristi medijski prostor da predstavi svoje usluge, a takođe i da nastupa na sajmovima i konferencijama na kojima se ljudi mogu upoznati sa njenim radom. Bez toga, sigurno je da bi uspeh turističkih agencija bio značajno manji.

Ostale usluge koje pružaju agencije

Pored svega navedenog, u asortiman usluga turističkih agencija svrstava se i saradnja sa osiguravajućim društvima, čime se putnicima obezbeđuju i razne vrste osiguranja, a na prvom mestu zdravstveno.

Menjački poslovi, usluge iznajmljivanja automobila i drugih prevoznih sredstava takođe su dostupni preko turističkih agencija, što je takođe značajno turistima.

Iako postoje sumnje da će turističke agencije opstati u eri interneta, kada je moguće organizovati putovanje bez ičijeg posredništva, činjenica je da mnogi ljudi i dalje veruju živoj reči turističkih radnika, kao i da uživaju u pogodnostima organizovanih putovanja i obilazaka, u čemu svakako leži potencijal za dalji rad ovih privrednih organizacija.