KROJAČKI ŠEGRT

„Ja se nikada neću odreći preslatkog Gospoda mog Isusa Hrista, makar me stavili na hiljade i hiljade muka“, govorio je sveti novomučenik dečak Jovan.

 

Blaženi dečak Jovan beše sa ostrva Tasa, iz sela Mariesa. U četrnaestoj godini svojoj, on bi doveden u Carigrad i dat jednome hrišćaninu da kod njega uči krojački zanat.

dečak jovan

Jednoga dana majstor posla Jovana da kupi konac kod nekog Jevrejina. Jovan se posvađa sa tim Jevrejinom. Utom, pošto beše podne, hodža po svom običaju stade vikati sa minareta. Čim hodža prestade, pogani Jevrejin stade vikati ka hodži i ostalim agarjanima: „Ne čujete li kako ovaj dečko vređa vašu veru i vaše svetinje?“ – Turci odmah poverovaše rečima Jevrejinovim, dohvatiše dečaka i nemilostivo izbiše, pa ga pred vezira odvedoše; i svedočahu kako je dečko vređao veru njihovu. Dečko se kunijaše da to nije istina, i da ga je Jevrejin oklevetao. Videći malog dečaka, veziru se sažali, i reče mu: „Hajde poturči se, pa ću ti dati mnoga blaga i načiniću te bogatašem, i stalno ćeš biti blizu mene, i uživaćeš sve počasti i slasti ovoga života“.

Ovakim primamljivim obećanjima vezir je hteo da dečaka odvoji od vere Hristove. No ovaj blagočestivi dečko Gospodnji odgovori veziru: „Ja se nikada neću odreći preslatkog Gospoda mog Isusa Hrista, makar me stavili na hiljade i hiljade muka! Makar mi svu carevinu vašu poklonili!“

Kada vezir uvide, da je dečko nepokolebljiv u svojoj hrišćanskoj veri, on naredi da mu se odseče glava. Gradonačelnik uze maloga Jovana, odvede na gubilište, i predade ga Dželatu. Dželat strašilno zamahnu mačem, ali jedva dotače Jovanov vratić, samo da vidi da li će se Jovan uplašiti. Ali se Jovan ne samo ne uplaši, nego s radošću očekivaše da mu mač odrubi glavu. Kada to Dželat vide, on s gnjevom zamahnu silno mačem i spusti ga silovito na dečakov vratić, i odseče mu glavu.

Tako blaženi dečak mučenik primi od Gospoda venac mučeništva. Noću pak dođoše neki pobožni hrišćani, uzeše sveto telo svetog mučenika i sahraniše. Njegovim molitvama neka se i mi udostojimo Carstva Nebeskoga! Amin.