SVEŽINA INSPIRACIJE

Počeo je da razmišlja o budućnosti. Rešio je da potraži sebi društvo. U svakom društvu, naišao je bar jednom na onog čoveka.

 

Kada je prošlo herojsko doba, kada su prošla mračna vremena, našao se sam s uspehom koji mu nije doneo formalni status, u jednom ‘sada’ koje je bezbedno i dinamično, moderno i bez uspomena na prošlost.

svežina

Upoznao je tada onog čoveka zbog kog ratovi nikako da prestanu: uz sve strahove praljudi i bez dovoljno pameti, zabavlja društvo pričicama, uvek o drugima. Ne obazire se na status, na osećanja, na volju. Brblja i bez povoda, ne zadržava se, nestaje. Tako seje uništenje. Njegovo ime se ne pamti, lik bledi. Ostaje tek trag.

Počeo je da razmišlja o budućnosti. Rešio je da potraži sebi društvo. U svakom društvu, naišao je bar jednom na onog čoveka. Zapitao se kada će početi da govori i o njemu onako zlobno kako govori o drugima. Počeo je zatim da razmišlja o slobodnoj volji, o društvenim pravilima i ljudskom dostojanstvu. O strpljenju i pobuni. O sebi.