ZEMLJORADNIK HRISTU PRIVRŽEN

Rista je na sudu odgovarao hrabro: „Hrišćanin sam, i nikada nisam rekao da ću se poturčiti, niti ću ikada promeniti svoju veru, pa makar me stavili na bezbroj muka“.

 

Mučenik Hristov Rista beše iz Albanije. U svojih četrdeset godina on ode u Carigrad, i tamo postade vrtlar.

rista

Jednoga dana na tržištu on prodade jabuke jednome Turčinu. U razgovoru oni se stadoše prepirati oko vere, pa se i posvađaše. Da bi se osvetio Risti, Turčin ga okleveta kako je, tobož, Rista rekao da će se poturčiti.

Ristu pozvaše na sud, i ovaj Turčin lažno svedočaše da je Rista zaista rekao da će se poturčiti. Sudija upita Ristu o tome. Rista odgovori hrabro i junački: Hrišćanin sam, i nikada nisam rekao da ću se poturčiti, niti ću ikada promeniti svoju veru, pa makar me stavili na bezbroj muka.

Čuvši to, sudija naredi da Ristu žestoko biju; pri tome ga silno udarahu po glavi, te mučeniku isteče vrlo mnogo krvi. Posle toga baciše mučenika u tamnicu, i noge mu staviše u teške klade.

U to vreme u tamnici se nalažaše kao zatvorenik i učeni Kesarije Dapont. On se sažali na mučenika i krišom mu ponudi malo hrane, eda bi se okrepio. No mučenik ne hte ništa da okusi, i reče Kesariju: Zašto da jedem? Bolje da za Hrista umrem gladujući i žeđujući. – Tom prilikom mučenik izvuče iz svog pojasa jedan čelični brus i dade ga Kesariju sa molbom da ga proda, te da mu posle smrti otsluže nekoliko svetih liturgija za pokoj duše.

Posle toga mučenika izvedoše iz tamnice, i odsekoše mu glavu. Tako blaženi dobi venac mučeništva od Gospoda Hrista, kome slava kroza sve vekove. Amin.