TAMO I OVDE

Po završetku govora predsednika, predsedavajući foruma se obratio prisutnima da mogu postavljati pitanja. Nastao je tajac.

 

Toga dana na fakultetu je bila velika gužva. Sala je bila popunjena do poslednjeg mesta. Studenti su došli da čuju predsednika države, koji će govoriti o merama vlasti za poboljšane života u zemlji. Posle razmene pozdravnih govora organizatora i predsednika otvoren je forum.

tamo ovde

Predsednik je upoznao studente sa planovima vlasti i njenim uspesima. Govorio je o perspektivi mladih da im se omogućuju studije i garantovani posao u zemlji. Ceni se znanje i uspeh u radu. Nikakva partijska pripadnost nije od uticaja na zapošljavanje i napredovanje. Dobiće i povoljne kredite za stanove i otvaranje firmi. Na tenderima poslove će dobijati firme sa najpovoljnijom ponudom bez uticaja političara i vlasti…

Posao u javnim preduzećima biće rezervisan za najsposobnije i najobrazovanije kadrove. Preispitaće se obrazovni sistem, uključujući i problematične diplome i veliki broj doktorata, a razmotriće se i mogućnost da najbolji studenti po završetku studija, o trošku države, idu na usavršavanje na najprestižnije univerzitete u inostranstvu.

Sve ovo činimo za dobro naroda i našu omladinu koja ovde ima šanse za rad, napredovanje i ugodan život.

Po završetku govora predsednika, predsedavajući foruma se obratio prisutnima da mogu postavljati pitanja. Nastao je tajac.

Ipak, javio se jedan student i rekao: „Nemam pitanje, ali imam odgovor: IDEMO NAPOLjE U NEPOZNATO, JER NAM JE OVDE SVE POZNATO!“