ŽITIJE SVETITELJA

Manuil, okrepljen s neba božanskom silom, ni najmanje se ne uplaši agine pretnje, već mu mirno odgovori: Hrišćanin sam se rodio, hrišćanin sam i hrišćanin hoću da umrem.

 

Sveti mučenik Manuil beše iz Sfakije sa Krita. Još kao mladića Turci ga zarobiše prilikom jedne pobune u Sfakiji.

manuil

Videći u Manuilu čestitog i vrednog mladića, oni ga nasilu poturčiše i po običaju svom obrezaše. Ali pobožni Manuil nađe načina i pobeže odatle na ostrvo Mikon. Tamo ispovedi pred sveštenikom? svoj greh, bi miropomazan, i tako opet postade hrišćanin. Potom se on oženi, i u braku imađaše petoro dece. Međutim jednom ga neki pakosni čovek prokaza jednom agi kako je on bio musliman pa se ponova vratio hrišćanskoj veri. Aga stade pretiti Manuilu: ili da ponovo primi muslimansku veru ili će ga izbiti na mrtvo. Manuil, okrepljen s neba božanskom silom, ni najmanje se ne uplaši agine pretnje, već mu mirno odgovori: Hrišćanin sam se rodio, hrišćanin sam i hrišćanin hoću da umrem.

Aga se na to strahovito razjari i stavi Manuila na žestoke muke. I tako ga mučaše mnogo dana. Posle toga aga predade svetog mučenika paši. Paša ga uze na istjazavanje, pa i on zahtevaše od mučenika da se vrati turskoj veri. Blaženi mučenik mu odgovori da je po rođenju hrišćanin, a da su ga Turci još kao malog nasilu poturčili. A sada, nastavi mučenik, sada sam hrišćanin, i hoću da ostanem hrišćanin.

Tada paša naredi da mučeniku otseku glavu. Mučenik podiže i ruke i oči k nebu i uzviknu: Hvala Ti, Bože!

Onda kleče, savi glavu, sa velikom radošću očekujući smrt. Dželat stade udarati po vratu blaženog mučenika, ali mu nikako ne mogaše otseći glavu. Onda dohvati svetog mučenika, obori ga na zemlju, i zakla ga kao ovcu, pravu ovcu Hristovu.

Sutradan, paša čuvši da se hrišćani raduju junačkoj i blaženoj smrti mučenika Manuila, naredi da se o telo mučenikovo veže težak kamen, pa telo baci u more. To bi učinjeno uz radoeno halakanje Turaka. A duša svetog mučenika uziće na nebo, i predstade Gospodu Hristu, i dobi od Njega neuvenljivi venac mučeništva, i sada sa ostalim svetim Mučenicima na nebu neprestano slavi Oca i Sina i Svetoga Duha, jednog u Trojici Boga, kome priliči slava, čast i poklonjenje kroza sve vekove. Amin.