MUŠKA MENOPAUZA

Uzrok andropauze je poremećaj lučenja proteina koji nosi polne hormone u krvi i mehanizam njegovog nastanka je u potpunosti različit nego kod žena.

 

Pojačan osećaj umora ili uznemirenosti, nesanica, pojačano znojenje, napadi vrućine, smanjenje polne želje, smetnje u potenciji, porast telesne mase i gojaznosti u predelu stomaku, smanjenje mišićne mase ili snage mogu biti znak andropauze.

andropauze

Mehanizam nastanka andropauze je u potpunosti različit od menopauze kod žena. Menopauza kod žena je posledica prirodnog smanjenja rada jajnika zbog čega dolazi do pada ženskih polnih hormona u krvi.

Testisi takođe mogu smanjeno raditi zbog upale ili traume testisa ili zbog određene genetske bolesti. Oslabljen rad testisa može biti uzrokovan i smanjenim radom hipofize, na primer kao posledica tumora hipofize. U jednom i drugom slučaju primećujemo pad koncentracije testosterona u krvi, ali tada govorimo o zasebnoj bolesti – hipogonadizmu. Ponekad je teško razgraničiti hipogonadizam i andropauzu jer ponekad obe bolesti mogu dovesti do smanjenog testosterona u krvi. Ali, specifičnost andropauze je u tome da ne postoji poremećaj lučenja niti hipofize niti testisa.

Uzrok andropauze je poremećaj lučenja proteina koji nosi polne hormone u krvi (SHBG, eng. Sex-hormon binding globulin). SHBG je protein koji se luči u jetri i njegova glavna uloga je da prenosi testosteron iz testisa u ostala tkiva u organizmu. Kako bi se ovaj proces odvijao nesmetano, koncentracija SHBG mora biti optimalna, odnosno, proteina ne sme biti ni previše ni premalo.

Previsoka koncentracija SHBG u krvi će vezati na sebe sav testosteron i u tom slučaju će biti premalo slobodnog testosterona (eng. free testosterone) koji se može otpusti u tkivo gde će ostvariti svoj učinak. S druge strane, preniska koncentracija SHBG će uzrokovati drugi problem, testosteron koji se izluči u testisu neće moći da „otputuje“ u organizam jer nema svog nosača.

Dakle, andropauza je poremećaj koji nastaje zbog poremećene koncentracije SHBG u organizmu, koji može dovesti do smanjene koncentracije ukupnog ili slobodnog testosterona u krvi, a da pritom testisi i hipofiza rade dobro.

Treba naglasiti kako andropauza nije poremećaj koji se veže za određeno životno doba, a češći je kod muškaraca srednje ili starije životne dobi, ali može se pojaviti i kod mladih muškaraca.

POJAČANO LUČENJE SHBG

Prvi oblik andropauze, onaj koji nastaje pojačanim lučenjem SHBG: Porast koncentracije SHBG je normalan proces koji se povezuje sa starenjem, ne možemo ovde govoriti o bolesti. Upravo iz ovog razloga, stariji muškarci imaju generalno nešto slabiju potenciju i polnu želju. Treba dodati da porast SHBG možemo očekivati i kod većine bolesti jetre, tako da o tome treba voditi računa kada otkrijemo povišen SHBG u muškarca.

– Porast koncentracije SHBG dovodi do smanjene bioraspoloživosti testosterona, odnosno smanjenja slobodnog testosterona. Ako u ovom slučaju učinimo endokrinološko testiranje, uočićemo da je ukupni testosteron u serumu uredan, ali slobodni testosteron će biti smanjen. Treba napomenuti kako SHBG možda neće biti povišen, no zasigurno će biti u gornjoj granici referentnog intervala. Ukoliko izmerimo FSH i LH, hormone hipofize koji stimulišu rad testisa, možemo ponekad „uloviti“ povišene koncentracije – piše Dr Ivan Kruljac, specijalista endokrinologije i dijabetologije za Ordinacija.hr.

Naime, hipofiza se u ovom slučaju trudi da podstakne pojačano lučenje testosterona iz testisa koji bi zasitio sve nosače (SHBG), a na kraju bi se i više testosterona „prelilo“ u slobodni testosteron. Relativni porast SHBG u starijih muškaraca može objasniti i još jednu čestu pojavu, a to je ginekomastija (uvećanje grudi). Naime, i muškarci i žene u organizmu imaju i muške i ženske polne hormone. SHBG puno snažnije veže testosteron nego estradiol, što znači da će SHBG pokupiti sav slobodni testosteron, i posledično ostaviti višak estradiola (ženskog polnog hormona), koji može uzrokovati ginekomastiju i brojne druge tegobe.

Na odgovor da li treba i da li možemo lečiti andropauzu, možemo od lekara dobiti oprečne odgovore, slično kao i kada govorimo o hormonskoj terapiji u menopauzi kod žena. Opšti stav je da je lečenje potrebno ukoliko muškarac sa smanjenim ukupnim ili slobodnim testosteronom ima bilo kakve tegobe koje mu narušavaju kvalitet života. Osnova lečenja je terapija testosteronom. Pošto ne postoji lek koji može smanjiti koncentraciju SHBG, jedino što možemo učiniti je dodati testosteron koji će dovesti do porasta ukupnog ali i slobodnog testosterona.

SMANJENA KONCENTRACIJA SHBG

Sada malo o drugom mehanizmu andropauze, a to je smanjena koncentracija SHBG. Ovaj poremećaj možemo očekivati u bilo kojem dobu života. Glavni uzrok smanjenog stvaranja SHBG jeste insulinska rezistencija, poremećaj koji nastaje zbog modernog načina života (premalo telesne aktivnosti, ishrane s previsokim procentom ugljenih hidrata i previše stresa). Pacijenti koji imaju insulinsku rezistenciju su često gojazni, ali ponekad je samo reč o takozvanoj stomačnoj gojaznosti. Visok insulin u krvi deluje na jetru i smanjuje lučenje SHBG, ali deluje i na smanjeno lučenje LH i FSH iz hipofize zbog čega u određenoj meri izostaje normalna stimulacija lučenja testosterona iz testisa.

– Pacijenti s ovim oblikom andropauze su znatno mlađi, mogu imati sve simptome koje sam ranije naveo, ali kod njih uglavnom postoji još jedan problem, a to je smanjena plodnost zbog smanjenog lučenja FSH koji stimuliše normalnu sprematogenezu. Kada se uradi endokrinološko testiranje u ovom slučaju, otkrićemo snižen ili nisko normalan SHBG, smanjen ukupni testosteron i uredan ili smanjen slobodni testosteron. Ključ lečenja ovog oblika andropauze jeste u lečenju insulinske rezistencije, a ne u hormonskoj terapiji – objašnjava doktor.

Osnova lečenja mora biti lečenje insulinske rezistencije: ketogena ishrana, pojačana telesna aktivnost, metformin ili GLP-1 agonisti. Smanjenje koncentracije insulina trebalo bi da podstakne normalno stvaranje SHBG i normalno lučenje LH i FSH.

Za kraj možemo reći kako je andropauza poremećaj koji pogađa sve starosne grupe i može uzrokovati brojne simptome.

Izvor: Ordinacija.hr